Accessibility

Voortgaande digitalisering vraagt steeds andere competenties van mensen. Daarnaast wordt in toenemende mate een beroep gedaan op zelfredzaamheid van individuen (participatiemaatschappij). Er wordt verondersteld dat mensen meegroeien met technologische toepassingen, ongeacht de context waarin zij zich bevinden. De participatiemaatschappij dreigt echter de brede groep van mensen – in alle leeftijden - met een psychogeriatrische of psychiatrische achtergrond en mensen met geestelijke of verstandelijke beperkingen te isoleren. Ze dreigen buiten de maatschappij te vallen door een gebrek aan digitale vaardigheden die nodig zijn om toegang te krijgen tot producten en diensten. Doordat ze soms ook visuele en auditieve beperkingen hebben speelt de toegankelijkheid van gebouwen ook een rol.

De IWP ‘Accessibility’ richt zich op de vraag: ‘Op welke wijze kan de zelfredzaamheid van mensen met een beperking worden vergroot door een betere toegankelijkheid (accessibility) van digitale kennisbronnen en de gebouwde omgeving?’ De focus ligt daarbij in eerste instantie op de digitale toegankelijkheid.

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

  • articuleren van een minimaal drie real life individuele casehistories en organiseren van bijbehorende werkpakketten met benodigde stakeholders. De eerste drie werkpakketten zijn gericht op de digitale toegankelijkheid, soms in combinatie met een navigatievraagstuk;
  • in co-creatie opzetten en aanzoeken van casegerichte stakeholder op basis van de casehistories (innoveren);
  • uitvoeren van N=1 onderzoek (Single Subject Methods) in een pilot-traject op basis van de casehistories (kennis en ervaring opdoen aangaande ‘N-of-One-Research’) en hierover publiceren (valideren);
  • de ontwikkelde innovatie implementeren in de beroepspraktijk en daar waar relevant ook in het onderwijs en - na mogelijke en wenselijke opschaling - middels doelmatigheidsonderzoek volgen;
  • opschalingsmogelijkheden analyseren met vergelijkbare casehistories;
  • articuleren van nieuwe cases.

Doel

Het hoofddoel van de IWP is om voor individuen de toegankelijkheid van kennis en de gebouwde omgeving te vergroten en van daaruit - in opschaling en in verbinding - naar groepsinterventies te komen. De kracht en originaliteit van de IWP zit in het feit dat toegankelijkheid niet gezien wordt als ‘slechts een praktisch invulprobleem’. Uit eerdere verkenningen blijkt namelijk dat de problemen om bredere, aan individuele wensen gerelateerde oplossingen vraagt.

Aanpak en resultaat

De IWP ‘Accessibility' verbindt deskundigen uit de zorg, industrie, wetenschap en technologie om projectmatig en innovatief te denken over casusgerichte mogelijkheden. Om zo beide probleemgebieden (kennis en gebouwde omgeving) gerelateerd te benaderen en te integreren in concrete toepassingen. Bij de analyse en articulatie van de casus(sen) wordt samengewerkt met onder andere de IWP Zorg & Technologie (Drenthe college), de IWP Familiezorg, Digital Society Hub (DSH) en de practoraten van het Noorderpoortcollege (ZorgThuis) en het Drenthe College (Zorg en (sensor)technologie). In het onderwijs leidt het tot curriculumvernieuwing en interprofessionele samenwerking met studenten van verschillende studies en niveaus.

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Lectoraat Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek) is trekker van de innovatiewerkplaats ‘Accessibility’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 april 2018
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Budget € 204.000 (2 jaar)
Locatie Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek
Contact Dr. W. Paans

Partners o.a.

Association for Common European Nursing Diagnoses, Interventions and Outcomes
Koninklijke Visio
Trinity College Dublin
ZINN