Active Ageing Diabetes

Diabetes mellitus is de meest voorkomende ziekte in Nederland. Nu reeds lijden bijna één miljoen mensen in Nederland aan diabetes en dat aantal groeit gestaag: door de vergrijzing, maar ook doordat steeds meer jonge mensen en kinderen diabetes ontwikkelen. Een actieve en gezonde leefstijl (voldoende beweging en gebalanceerd voedingsgedrag) is één van de beste manieren om de gevolgen van diabetes te verminderen of om het ontstaan van de ziekte zelfs te voorkomen. Dat zou tot extra gezonde levensjaren en kwaliteit van leven leiden bij veel mensen, en bovendien zou het een aanzienlijke besparing in zorgkosten opleveren. Zeker als deze leefstijlverbetering gepaard gaat met grotere zelfregie van patiënten.

De IWP 'Active Ageing Diabetes' richt zich op de vragen: 'Hoe kunnen wij bij mensen met (pre)diabetes een gezonde en actieve leefstijl stimuleren en duurzaam implementeren? Hoe realiseren we een samenhangend palet van gebruiksvriendelijke (technische) producten en diensten voor een stimulerende zelfmonitoring?'

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

 • Ontwikkelen van vraaggestuurde c.q. verbeterde eHealthproducten (digitaal platform, smartphone/tablet applicaties, stappentellers, accelerometers en mogelijk andere wearable technologies), die aansluiten op behoefte van mensen met diabetes (ook de ouderen) en professionals. In samenwerking met o.a. Tizin, Target Holding en e-Vitality.
 • Ontwikkelen van methodes voor het valideren van bestaande eHealth-producten en ontwikkelen van nieuwe gevalideerde eHealth-producten, vanuit expertise en doelstellingen van het Quantified Self Institute.
 • Ontwikkelen van nieuwe en meer effectieve leefstijlinterventies ?op maat? voor mensen met diabetes.
 • Ontwikkelen van integrale toolkits (diensten) voor professionals in zorg en welzijn. Met daarin samenhangende leefstijlinterventies voor voeding en actieve leefstijl, deels gekoppeld aan nieuwe technologie: een digitale omgeving die de gebruiker stimuleert een gezonde leestijl te bereiken en te behouden.

Doel

Het belangrijkste doel van de IWP 'Active Ageing Diabetes' is het bevorderen van een gezonde, actieve levensstijl van mensen met diabetes, voor meer gezonde jaren en kwaliteit van leven. Door stimulering van gedragsverandering van patiënten en zorgprofessionals, het toepassen van nieuwe (eHealth)producten, methodes, leefstijlinterventies en betere preventie draagt de IWP bij aan de gezondheid van mensen met diabetes, en indirect ook aan kostenreductie in de zorg.

Aanpak en resultaten

In de innovatiewerkplaats 'Active Ageing Diabetes' werken partners vanuit zorg, onderwijs en bedrijven samen aan praktijkgericht onderzoek en innovatieprojecten. Er worden vijf pilotprojecten uitgevoerd gericht op verschillende groepen mensen met diabetes 2, te onderscheiden naar leeftijd en regio. Elk project bevat aspecten van de thema's; stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl (bewegen en voeding), participatie, personalised health, zelfregie en empowerment en zorginnovaties.

De resultaten worden zichtbaar in de vorm van verbeterde en nieuwe eHealthproducten (digitale hulpmiddelen), op maat ontwikkelde leefstijlinterventies voor mensen met diabetes en integrale toolkits (diensten m.b.t. voeding en actieve leefstijl) voor professionals in zorg en welzijn.

Verantwoording en samenwerking

Het Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing is trekker van de innovatiewerkplaats 'Active Ageing Diabetes' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP is onderdeel van het innovatieprogramma Active Ageing van de Hanzehogeschool Groningen (HG). Het Hanze Active Ageing Lab (HAAL) van het lectoraat Healthy Ageing Health Care and Nursing wordt ingezet bij praktijkgericht onderzoek (meetopstellingen, evaluatie van interventies, opslag en analyse van data, etc.)

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 juli 2013
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Budget ca. € 180.000 per jaar
Locatie Hanzehogeschool CoE Healthy Ageing
Contact Dhr. Dr. M. de Groot

Partners o.a.

Alfa-college
Bethesda Diabetes Research Center
Kwadrantgroep
Target Holding
Tizin
e-Vitality
 • Eindsymposium IWP Active Ageing Diabetes

  meer 16-02-2017
 • HealthQuest Applicatie in ontwikkeling

  meer 13-12-2016
 • Bijzondere samenwerking mbo en hbo studenten IWP Active Ageing Diabetes

  meer 21-01-2016
 • Subsidie voor het maken van een HealthQuest app vanuit de IWP Diabetes!

  meer 28-09-2015
 • Digitaal programma ‘leef gezond met diabetes’

  meer 06-03-2015
 • Pilot 'Leef gezond met diabetes' gestart!

  meer 12-05-2014