Active Ageing Ouderen

In de westerse wereld neemt het aantal ouderen snel toe. Daarnaast bereiken mensen een steeds hogere leeftijd en dat gaat vaak gepaard met gezondheidsproblemen. Door de toename van functiebeperkingen en (meerdere) chronische aandoeningen hebben ze meer zorg nodig en worden ze afhankelijk.
In de innovatiewerkplaats 'Active Ageing Ouderen' werkt de Hanzehogeschool Groningen (Kenniscentrum CaRES) samen met zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven aan nieuwe diensten en producten die ouderen helpen zo lang mogelijk gezond en actief te blijven. Ze zijn gericht op een actieve levensstijl, één van de belangrijkste factoren voor gezond ouder worden.

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

  • Ontwikkelen van effectieve strategieën om risicogroepen te bereiken en te motiveren om deel te nemen aan activiteiten.
  • Ontwikkelen van producten om mensen te motiveren om tot een duurzame gedragsverandering te komen zoals zelfmetingen en/of ondersteunen van beter bewegen.
  • Training van burgers voor goed gebruik van de producten en interventies.
  • Onderwijsvernieuwing: inrichten Hanze Active Ageing Lab (HAAL) en relaties met de master Active Ageing, beroepskolom 'Ouderzorg' (mbo, hbo, universiteit en beroepspraktijk).

Doel

De innovatiewerkplaats 'Active Ageing Ouderen' richt zich op de combinatie van preventie en zorg en welzijn, om ouderen zo lang mogelijk gezond te houden en hun maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie zo veel mogelijk te bevorderen. Ook voor mensen die reeds gebruik maken van de zorg is zelfregie en een actieve leefstijl essentieel, het zorgt voor meer relatief gezonde levensjaren en minder zorgkosten.

Aanpak en resultaat

Het stimuleren en duurzaam implementeren van een actieve leefstijl voor ouderen vereist een gerichte aanpak. De innovatiewerkplaats 'Active Ageing Ouderen' richt zich op het ontwikkelen, valideren, implementeren en evalueren van innovaties. Resultaten worden zichtbaar in de vorm van bijvoorbeeld toolkits, leefstijlprogramma?s, gevalideerde apps en nascholingen voor professionals.

De resultaten hebben meerwaarde voor de praktijk, omdat ze zijn gebaseerd op wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek. Ze worden voor en met de beroepspraktijk ontwikkeld en getest.

November 2014 heeft de IWP 'Active Ageing Ouderen' de website Ouderenexpert gelanceerd.
Doel van deze site is o.a. wetenschappelijke kennis, innovatie en evidence-based practice op het gebied van paramedische ouderenzorg te verspreiden. Lees meer ..

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Kenniscentrum CaRES) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Active Ageing Ouderen' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP is onderdeel van het innovatieprogramma Active Ageing van de Hanzehogeschool.
De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2013
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Budget ca. € 190.000 per jaar
Locatie Hanzehogeschool CoE Healthy Ageing
Contact Dr. H. Hobbelen

Partners o.a.

BAG / Paramedics
Bethesda Diabetes Research Center
GGD Drenthe
Hanzehogeschool Groningen
Sense OS (Observation Systems)
VitalinQ
ZuidOostZorg