Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking dreigen gezondheidsrisico's, omdat zij veelal onvoldoende bewegen om gezond te blijven. Uit onderzoek is gebleken dat de gevolgen van veroudering voor deze mensen nog ingrijpender zijn dan voor de algemene bevolking. Ze hebben vaker (en al op jongere leeftijd) last van bijvoorbeeld overgewicht en zijn vaker fysiek inactief. Active Ageing bij deze doelgroep vraagt een geheel eigen aanpak.

In de innovatiewerkplaats 'Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking' werkt het Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing samen met zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven aan nieuwe diensten en producten om deze specifieke groep mensen te helpen zo lang mogelijk gezond en actief te blijven. Ze zijn gericht op een actieve levensstijl, één van de belangrijkste factoren voor gezond ouder worden.

Innovatiewerkplaats

Activiteiten / projecten o.a.

 • Ontwikkelen van een verklarend model en een gedragsveranderingsmodel wat betreft leefstijl voor mensen met een verstandelijke beperking en hun sociale netwerk.

 • Ontwikkelen ondersteunende interventies gericht op stimuleren van beter bewegen en gezond eten.

 • Ontwikkelen van producten voor zelfmeting en/of ondersteuning van beter bewegen en gezond eten: apps, sensoren, voedings- en bewegingsprogramma's, etc.

 • Trainen van de doelgroep en hun professionals voor goed gebruik van de producten en interventies.

Doel

De deelnemende zorgorganisaties hebben al verschillende leefstijlinterventies en projecten opgezet. De innovatiewerkplaats 'Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking' richt zich op de overgang van interventies/projecten naar een efficiënte werkwijze gericht op gezonde leefstijl.

Centraal staat de vraag wat zorgorganisaties kunnen veranderen aan bestaande leefstijlinterventies waardoor deze succesvol geïmplementeerd, geborgd en overgedragen kunnen worden. Passend bij de zorgvisie van de zorgorganisatie.

Aanpak en resultaat

Door het ontwikkelen, valideren, implementeren en evalueren van innovaties draagt de innovatiewerkplaats bij aan een actievere leefstijl van de doelgroep. Daarbij ligt het accent op implementatie: interventies met meerwaarde voor de praktijk omdat ze gebaseerd zijn op wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek. De interventies worden ontwikkeld en getest, voor en samen met de beroepspraktijk.

Verantwoording en samenwerking

Het Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing is trekker van de innovatiewerkplaats 'Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners.
In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Gerelateerde websites:

Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
Koninklijke Visio
- Koninklijke Visio: pagina voor kennisdeling

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2013
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Budget ca. € 170.000 per jaar
Locatie Hanzehogeschool CoE Healthy Ageing
Contact Mevr. Dr. A. Waninge

Partners o.a.

Alfa-college
Alliade Zorggroep
De Trans
De Zijlen
Hanzehogeschool Groningen
Heeren Loo ('s Heeren Loo)
Koninklijke Visio
NOVO
Onbeperkt Sportief
Philadelphia
Promens Care
Sportplein Groningen
Sprank
VG-BelangenPlatform Drenthe
Vanboeijen
 • Nieuwsbrief (mrt. 2017) IWP AA voor mensen met een verstandelijke beperking

  meer 14-03-2017
 • Presentatie en film 'Gezondheid, zorg en vitaliteit bij mensen met een verstandelijke beperking'

  meer 30-08-2016
 • Minisymposium ''Bevindingen praktijkonderzoek voor en door mbo en hbo studenten'

  meer 23-06-2015
 • Active Ageing Honours - artikel afstudeeronderzoek Toegepaste Psychologie

  meer 24-06-2014