Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking

Voor mensen met een verstandelijke beperking dreigen gezondheidsrisico's, omdat zij veelal onvoldoende bewegen om gezond te blijven. Uit onderzoek is gebleken dat de gevolgen van veroudering voor deze mensen nog ingrijpender zijn dan voor de algemene bevolking. Ze hebben vaker (en al op jongere leeftijd) last van bijvoorbeeld overgewicht en zijn vaker fysiek inactief. Active Ageing bij deze doelgroep vraagt een geheel eigen aanpak.

In de innovatiewerkplaats 'Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking' werkt het Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing samen met zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven aan nieuwe diensten en producten om deze specifieke groep mensen te helpen zo lang mogelijk gezond en actief te blijven. Ze zijn gericht op een actieve levensstijl, één van de belangrijkste factoren voor gezond ouder worden.

Innovatiewerkplaats

Belangrijkste resultaten / voortgang

Maart 2017:

 • Het aantal partners van de IWP is sinds de start flink gegroeid: van vijf naar twaalf.
 • De IWP doet veel onderzoek en in 2017 en 2018 zijn/worden elf artikelen ingediend/gepubliceerd over leefstijlinterventies bij mensen met een verstandelijke beperking en rol van de professional daarbij, mede gekoppeld aan twee promotietrajecten.
 • De resultaten van de IWP werken door in o.a. de minor Healthy Ageing en de curricula van de opleidingen Verpleegkunde en Fysiotherapie van de Hanzehogeschool.
 • Het ontwikkelde format met voorwaarden om leefstijlinterventies goed te kunnen implementeren wordt overgedragen binnen in zorg en welzijn.
 • De IWP zorgt voor een sterke landelijke disseminatie van de resultaten o.a. door een jaarlijks symposium en door het plaatsen van materiaal op het Kennisplein Gehandicaptensector.
 • De IWP heeft een ZonMw aanvraag gehonoreerd gekregen en is ook betrokken bij een omvangrijke SIA/SPRONG aanvraag voor versterking van onderzoeksfaciliteiten.

Activiteiten / projecten o.a.

 • Ontwikkelen van een verklarend model met criteria om leefstijlinterventies te verbeteren, om deze goed te kunnen implementeren bij zorgorganisaties die mensen met een verstandelijke beperking en hun sociale netwerk ondersteunen.

 • Ontwikkelen van een set van gedragsveranderingstechnieken gericht op stimuleren van gezond bewegen en eten.

 • Ontwikkelen van vragenlijsten voor begeleiders om voorwaarden voor implementatie te evalueren, zoals een lijst om attitude van begeleiders te evalueren.

 • Trainen van de doelgroep en hun professionals voor goed gebruik van de producten en interventies.

Doel

De deelnemende zorgorganisaties hebben al verschillende leefstijlinterventies en projecten opgezet. De innovatiewerkplaats 'Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking' richt zich op de overgang van interventies/projecten naar een efficiënte werkwijze gericht op gezonde leefstijl.

Centraal staat de vraag wat zorgorganisaties kunnen veranderen aan bestaande leefstijlinterventies waardoor deze succesvol geïmplementeerd, geborgd en overgedragen kunnen worden. Passend bij de zorgvisie van de zorgorganisatie.

Aanpak en resultaat

Door het ontwikkelen, valideren, implementeren en evalueren van innovaties draagt de innovatiewerkplaats bij aan een actievere leefstijl van de doelgroep. Daarbij ligt het accent op implementatie: interventies met meerwaarde voor de praktijk omdat ze gebaseerd zijn op wetenschappelijk én praktijkgericht onderzoek. De interventies worden ontwikkeld en getest, voor en samen met de beroepspraktijk.

Verantwoording en samenwerking

Het Hanzehogeschool Centre of Expertise Healthy Ageing is trekker van de innovatiewerkplaats 'Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners.
In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Gerelateerde websites:

Lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing
Koninklijke Visio
- Koninklijke Visio: pagina voor kennisdeling

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2013
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Locatie Hanzehogeschool Groningen
Contact Mevr. Dr. A. Waninge

Partners o.a.

Alfa-college
Alliade Zorggroep
Cosis
De Trans
De Zijlen
Heeren Loo ('s Heeren Loo)
Kenniscentrum Sport
Koninklijke Visio
Sportplein Groningen
Sprank
Vanboeijen
Philadelphia
VG-BelangenPlatform Drenthe
 • Factsheet De Krachten Gebundeld

  meer 29-10-2018
 • Factsheet De Krachten Gebundeld

  meer 30-05-2018
 • Nieuwsbrief (3e kwartaal 2018) IWP AA van mensen met een verstandelijke beperking

  meer 27-09-2018
 • Minisymposium innovatiewerkplaats Active Ageing van mensen met een verstandelijke beperking (IWP-VB)

  meer 13-07-2018
 • Video over onderzoek 'Leefstijlverandering bij mensen met een verstandelijke beperking'

  meer 20-03-2018
 • Onderzoek naar gezonde leefstijl van mensen met een verstandelijke beperking

  meer 29-01-2018
 • Nieuws over onderzoek 'De Krachten Gebundeld'

  meer 07-12-2017
 • Presentatie en film 'Gezondheid, zorg en vitaliteit bij mensen met een verstandelijke beperking'

  meer 30-08-2016
 • Minisymposium ''Bevindingen praktijkonderzoek voor en door mbo en hbo studenten'

  meer 23-06-2015
 • Active Ageing Honours - artikel afstudeeronderzoek Toegepaste Psychologie

  meer 24-06-2014