Clinical Malnutrition

Ondervoeding is ernstig, omvangrijk en groeiend probleem binnen de zorgsector. Zo lopen patiënten met hoofd-halskanker door hun ziekte een groot risico om ondervoed te raken; dat leidt tot verslechtering van hun conditie en (fysieke en mentale) weerstand. Er ontstaat een negatieve gezondheidsspiraal: langere opnames, meer medicijnen, complexere zorg, minder kwaliteit van leven en minder relatief gezonde levensjaren. Bijkomend effect van deze negatieve spiraal is dat de kosten van de zorg steeds verder oplopen.

De centrale vraag binnen de innovatiewerkplaats 'Clinical Malnutrition' is: 'Hoe kunnen professionals (met name diëtisten, fysiotherapeuten en verpleegkundigen) met voeding en beweging de gezondheid en kwaliteit van leven van mensen met (risico op) ondervoeding verbeteren?' Belangrijke samenwerkingspartner is FrieslandCampina voor expertise op het gebied van voeding (zuivel) en marketing.

Bekijk de film over Clinical Malnutrion

Innovatiewerkplaats

De innovatiewerkplaats Clinical Malnutrition is in 2017 afgerond; de samenwerking met de partners in projecten en onderzoek wordt gecontinueerd.

Belangrijkste resultaten / voortgang

Maart 2017:

 • De IWP bevatte een aanzienlijke onderzoekscomponent en een promotietraject. De eerste publicaties over malnutrition zijn gepubliceerd en er volgen nog meer over o.a. PG-SGA en  dePt-Global app.
 • De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in o.a. het curriculum van de opleiding Voeding & Diëtetiek en de Master Physician Assistent en in (inter)nationale trainingen voor zorgprofessionals.
 • PG-SGA en de Pt-Global app zijn ontwikkeld en worden internationaal gebruikt. Ze worden geïmplementeerd in de ziekenhuizen UMCG en Nij Smellinghe en in een transmuraal zorgtraject in de regio Utrecht. De groeikansen voor de app als EPD zijn positief.
 • In de IWP is een goede samenwerking ontstaan met Friesland Campina en Tizin. Friesland Campina heeft 70 k€ geïnvesteerd in de IWP.
 • De IWP is betrokken bij een omvangrijke SIA/SPRONG aanvraag voor versterking van onderzoeksfaciliteiten.

Activiteiten / projecten o.a.

 • Ontwikkelen van producten voor nutritional assessment (op gestructureerde wijze bepalen van de voedingstoestand en de energiebehoefte met behulp van een aantal objectieve metingen).
 • Trainen van professionals (diëtisten) in nutritional assessment.
 • Ontwikkelen effectieve strategieën om de lichamelijke activiteit en voedingsinname duurzaam te bevorderen.
 • Ontwikkelen strategie om met sensoren, webbased tools/-apps het inzicht in voedings- en beweeggedrag te krijgen.
 • Training en scholing van professionals in het gebruik van nieuwe technologie ter ondersteuning van de begeleiding van patiënten/cliënten met (risico op) ondervoeding.
 • Training van professionals (diëtisten, fysiotherapeuten, verpleegkundigen) op specifieke kenmerken van ouderen, als specifieke groep binnen de populatie patiënten/cliënten met (risico op) ondervoeding.
 • Richtlijnen waarin de verschillende rollen van de diëtist, fysiotherapeut en verpleegkundige in het integrale advies zijn vastgelegd.

Doel

Het doel van de innovatiewerkplaats 'Clinical Malnutrition' is de kennis rondom voeding en beweging te vergroten, zowel bij de professional als bij de patiënt/cliënt met (risico op) ondervoeding. De beoogde innovaties dragen bij aan efficiëntie en effectiviteit binnen de zorg (diëtetiek en fysiotherapie) en daarmee aan een gezonde leefstijl van de patiënt.

Aanpak en resultaten

In de innovatiewerkplaats 'Clinical Malnutrition' worden innovaties op multidisciplinaire, integrale wijze gerealiseerd en getest bij patiënten/cliënten met (risico op) ondervoeding en gezonde controlegroepen (van dezelfde leeftijd). Diëtisten, fysiotherapeuten, artsen, verpleegkundigen werken samen met docenten, onderzoekers en bedrijven aan innovatie en implementatie.

De resultaten worden onder andere zichtbaar in de vorm van (assessment)tools, trainingen voor professionals en nieuwe technologieën (sensoren, webbased tools).

 

Verantwoording en samenwerking

Het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Clinical Malnutrition' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.
De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Persbericht 16 september 2013

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 juli 2013
Trekker Universitair Medisch Centrum Groningen
Locatie UMCG Kaakchirurgie
Contact Mevr. Dr. H. Jager-Wittenaar

Partners o.a.

Friesland Campina
Hanzehogeschool Groningen
Mediq Tefa
Ordina
 • Innovatiewerkplaats 'Clinical Malnutrition' gestart

  meer 16-09-2013
 • Film Clinical Malnutrion

  meer 01-05-2015
 • Resultaat onderzoek naar drinkvoeding IWP Clinical Malnutrition

  meer 29-04-2015
 • Studenten Voeding & Dietetiek en Human Technology winnen prijs

  meer 09-09-2014
 • Symposium Pt-Global app

  meer 06-05-2014
 • Pt-Global app: 1e innovatie Clinical Malnutrition

  meer 11-02-2014