De Kracht van Voetbal

Uit de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat in de provincies Groningen en Drenthe de hoogste cijfers op het gebied van overgewicht en obesitas te vinden zijn. De cijfers laten ook zien dat in deze regio een groot aantal mensen een lage sociaal economische status (SES) heeft. Deze mensen bewegen minder dan mensen met een hoge SES en ze hebben een lagere levensverwachting. Deze ontwikkelingen vragen om een positief tegengeluid uit de maatschappij.

Sport in het algemeen - en voetbal in het bijzonder - wordt steeds meer gebruikt en erkend als een instrument voor de sociale ontwikkeling van mens en maatschappij. Voetbalclubs kunnen mensen bereiken die voor andere organisaties moeilijk bereikbaar zijn en kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren én motiveren van verschillende doelgroepen.

De innovatiewerkplaats ‘De Kracht van Voetbal’ is een initiatief van het consortium HEALHT i PORT (Alfa-college, FC Groningen, Hanzehogeschool, INTER-PSY en Menzis) en heeft de ambitie de noordelijke regio vitaler te maken. De IWP richt zich op de vraag: ‘Hoe kan HEALTH i PORT de kracht van voetbal inzetten om de leefstijl van de supporters van FC Groningen (in de regio Drenthe en Groningen en met een lage SES) duurzaam te verbeteren?

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

 • opzetten van een innovatie lab (HEALTH i LAB) waar studenten (Hanzehogeschool, Alfa-college) met het werkveld aan de slag gaan met de uitvoering van bestaande interventies als bijvoorbeeld walking football, Love2Ride en het ontwikkelen van vitaliteitsprogramma's voor de supporter van FC Groningen;
 • ontwikkelen van een module Health Check en een vitaliteitsprogramma dat geïntegreerd wordt in onderwijsmodules van de betrokken opleidingen. Het HEALTH i LAB biedt studenten de ruimte om te ontdekken, te experimenteren en te ontwikkelen in de vorm van deelname aan een evenement, een project of een stage;
 • evalueren of de methodieken waarmee HEALTH i PORT het merk FC Groningen en de clubliefde (emotionele verbondenheid) inzet - met als doel haar supporters met een lage SES te rekruteren, te stimuleren en te motiveren tot een duurzame gezonde leefstijl - succesvol zijn;
 • kwalitatief onderzoek naar de multidisciplinaire samenwerking en strategievoering in het licht van effectief maatschappelijk ondernemen om gezondheidsdoeleinden te kunnen realiseren;
 • beschrijvend onderzoek naar de gezondheidsstatus van de Groningse supporter om zo bewustwording te creëren en gerichte beweeg- en leefstijlinterventies te ontwikkelen en te implementeren:
  • level deelnemers: evaluatie gericht op de indicatoren van (ervaren) gezondheid, uitvoerbaarheid en tevredenheid over de aanpak;
  • level stakeholders/professionals: evaluatie gericht op ervaren uitvoerbaarheid, tevredenheid en kwaliteit van de aanpak;
  • evaluatie gericht op het in kaart brengen van de uitvoer en het gebruik van het programma, alsmede de succesfactoren voor duurzame implementatie van het vitaliteitsprogramma.

Doel

Het doel van de IWP ‘Kracht van Voetbal’ is supporters van FC Groningen uit Drenthe en Groningen met een laag sociaaleconomische status te rekruteren, stimuleren en motiveren tot een duurzame gezonde leefstijl. HEALTH i PORT wil het merk FC Groningen en de clubliefde (emotionele verbondenheid) gebruiken om dit doel te realiseren. 

Aanpak en resultaat

De leden van het consortium HEALTH i PORT slaan de handen ineen voor het vitaler maken van de noordelijke regio door middel van projecten die dichtbij de mensen worden gebracht en daardoor verschillende doelgroepen in beweging brengt.

Resultaten worden onder andere zichtbaar in de vorm van een innovatie lab (HEALTH i LAB), onderwijsvernieuwing (mbo en hbo) en innovatieve producten en diensten. In pilots worden innovaties ontwikkeld door samenwerking tussen betrokken professionals uit zorg en welzijn, maar vooral ook met de lokale partners en supporters. Naast het organiseren van de hardware en de software om tot een optimale inrichting te komen van de beweeg- en leefstijlprogramma’s is er ook veel aandacht voor de orgware: de aspecten, aandachtspunten en processen die zorgen voor een succesvolle implementatie.

Verantwoording en samenwerking

Het consortium HEALTH i PORT is trekker van de innovatiewerkplaats 'De Kracht van Voetbal’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Van de Hanzehogeschool zijn betrokken: het Instituut voor Sportstudies en het Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap, de Academie voor Gezondheidsstudies en de Academie voor Sociale Studies. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 maart 2018
Trekker Stichting HEALTH i PORT
Budget € 70.120,-
Contact I. de Vries MSc

Partners o.a.

Alfa-college
FC Groningen
Hanzehogeschool Groningen
INTER-PSY
Menzis