eHealth & Serious Gaming

De toekomstige zorg aan niet redzame ouderen staat ernstig onder druk. Om ouderen langer zelfstandig thuis te laten wonen en verschraling van de zorg tegen te gaan moeten er voorzieningen worden ontwikkeld die de zorgbehoefte van thuiswonende ouderen opvangen. Ze moeten bijdragen aan een goede kwaliteit van leven in de gewenste leefomgeving.
In de innovatiewerkplaats 'eHealth & Serious Gaming' ontwikkelen kennisinstellingen, zorg- en
welzijnsinstellingen en bedrijven samen gebruikersvriendelijke computerprogramma's om ouderen hierbij te ondersteunen.

Zelfredzaamheid zelfstandig wonende ouderen (video, maart 2015)

Innovatiewerkplaats

Activiteiten / projecten o.a.

 • Ontwikkelen serious games voor voeding, mobiliteit en sociale participatie.
 • Ontwikkelen e-coaching module.
 • Formuleren diverse onderzoeksopdrachten voor studenten mbo en hbo.
   

Doel

In de zorg aan niet redzame ouderen worden een aantal problemen onderkend. Ze hebben de behoefte om langer thuis te wonen, terwijl de zorgvraag blijft toenemen. Essentieel is dan om te zorgen dat burgers zo lang mogelijk redzaam blijven. Uit onderzoek blijkt dat ouderen redzaam willen blijven op het gebied van voeding, mobiliteit en sociale participatie. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij middelen krijgen aangereikt om zelf te investeren in deze elementen van voorzorg.

De innovatiewerkplaats 'eHealth & Serious Gaming' ontwikkelt middelen die de dagelijkse activiteiten ondersteunen, met de focus op voeding, mobiliteit en sociale participatie.

Aanpak en resultaat

Aan de in zijn redzaamheid bedreigde burger wordt vanuit zorgdiagnostiek een eHealth dienst ontwikkeld, waarin in gamevorm inzicht in het eigen functioneren wordt gegeven (zelfdiagnostiek).
Deze informatie kan reden zijn voor zelfmanagement in de vorm van het doorlopen van een digitaal zelfzorgpad gericht op voeding, mobiliteit en/of sociale participatie, dan wel deelnemen aan een e-coaching programma voor het ontwikkelen en onderhouden van een redzame levensstijl. Bij de ontwikkeling van de eHealt-dienst en de e-coaching module zal nadrukkelijk bestaande professionele kennis en al ontwikkelde applicaties voor ondersteunende begeleiding worden gebruikt.

Verantwoording en samenwerking

NHL Hogeschool istrekker van de innovatiewerkplaats 'eHealth & Serious Gaming' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners.
In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2013
Trekker NHL Hogeschool
Budget ca. € 120.000 per jaar
Locatie NHL Hogeschool
Contact ate.dijkstra@nhl.nl

Partners o.a.

Grendel Games
Handen Ineen
Hanzehogeschool Groningen
Lable Care
NHL Hogeschool
 • Eindsymposium IWP eHealth & Serious Gaming

  meer 02-02-2017
 • Voortgang Vossenjacht: serious game voor ouderen

  meer 17-03-2016