Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen

Kinderen met een motorische beperking worden nogal eens geconfronteerd met fysieke drempels. Ze kunnen vaak niet meedoen met spel- en sportactiveiten en zijn daardoor lichamelijke minder fit dan hun leeftijdgenootjes. Dit verhoogt het risico op gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Exergames (exercise & gaming) kunnen deze kinderen stimuleren tot meer actieve beweging en sociale interactie met andere kinderen.

In de innovatiewerkplaats 'Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen' werken zorg, onderwijs en bedrijven samen aan de technologische ontwikkeling en implementatie van exergaming in revalidatiebehandelingen, bewegingsonderwijs en de eigen leefomgeving.

Innovatiewerkplaats

Activiteiten / projecten o.a.

 • Ontwikkelen van nieuwe of beter instelbare exergames voor kinderen met een motorische beperking.

 • Inrichten van een field-lab om exergames met alle betrokken partijen te testen.

 • Gaming-elementen en -principes inbouwen in een niet-gaming context (het revalidatiecentrum).

 • Specificeren van de randvoorwaarden voor een ICT-infrastructuur voor toepassen van exergames tot in de thuissituatie.

 • Uitdagende studentenprojecten (stages, afstudeertrajecten, onderzoeksprojecten) in een innovatieve (real life) context uitvoeren.

 • Leerervaringen en onderzoeksresultaten in HBO-onderwijs integreren en zo nodig (zorg)curricula daarop aanpassen.

 • Ontwikkelen van geïntegreerde therapiearrangementen met combinatie van fysieke training en exergaming, inclusief (beslissings)ondersteuning voor professionals.

 • Praktijkgericht onderzoek uitvoeren.

 • Inbedden van exergaming (inclusief doorzetting naar de thuissituatie) in de revalidatiebehandeling van het kinderrevalidatieteam en het bewegingsonderwijs van de mytylschool. 

Doel

De IWP 'Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen' heeft als hoofddoel om met inzet van exergaming en moderne media de revalidatie van kinderen met een motorische beperking tot in de eigen leefomgeving slimmer en efficiënter te organiseren en te evalueren.

Aanpak en resultaat

In de innovatiewerkplaats werken partners vanuit zorg, onderwijs en bedrijven samen aan praktijkgericht onderzoek en innovatieprojecten. Er worden vijf deelprojecten onderscheiden: exergaming, gamificatie, ICT-infrastructuur, kennisvalorisatie en integratie en praktijkgericht onderzoek. De IWP fungeert als een proeftuin om gezamenlijk tot vernieuwende oplossingen te komen.

De resultaten worden zichtbaar in de vorm van nieuwe en beter instelbare exergames voor kinderen met een motorische beperking, een specificatie van de ICT-infrastructuur voor plaatsonafhankelijke toepassing, databaseontwerp voor gegevensopslag, feedback en monitoring, scholing en training van studenten in zorgopleidingen, training & tools voor zorgprofessionals, etc.

Verantwoording en samenwerking

Het Centrum voor Revalidatie - UMCG is trekker van de innovatiewerkplaats 'Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers, studenten en docenten),  zorginstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 juni 2013
Trekker UMCG
Budget ca. € 100.000 per jaar
Locatie Centrum voor Revalidatie - UMCG
Contact Mevr. Dr. A.T. Lettinga

Partners o.a.

Hanzehogeschool Groningen
KPN
NHL Hogeschool
RUG - Bedrijfskunde
RUG - Bewegingswetenschappen
UMCG Centrum voor Revalidatie
 • Het Beste Beweegspel - editie 2016

  meer 09-03-2016
 • Prijsvraag 'Het Beste Beweegspel'

  meer 29-05-2015