Familiezorg

De rol van familieleden wordt door het veranderende gezondheidszorgsysteem steeds crucialer als het gaat om de zorg voor chronisch zieken en ouderen. Het zorgen voor een zieke partner of familielid kan fysiek en emotioneel zeer belastend zijn en grote invloed hebben op het leven en welzijn van de mantelzorger. Voor zowel de patiënt als de verzorger kan de beleving van de (familie)relatie sterk veranderen.

Het is van groot belang dat verpleegkundigen en andere professionele hulpverleners aandacht hebben voor de gehele zorgsituatie, zij kunnen de patiënten en hun sociale omgeving ondersteunen in het leren omgaan met de situatie die is ontstaan door de zorgvraag; ze hebben een belangrijke rol in het signaleren en voorkomen van overbelasting van families.

De innovatiewerkplaats ‘Familiezorg’ onderzoekt (familiegerichte) methoden op effectiveit, ontwikkelt onderwijsmateriaal en scholingsmogelijkheden voor (aankomend) verpleegkundigen en implementeert deze in de zorgpraktijk (wijk en ziekenhuis). De IWP richt zich op de professionalisering van verpleegkundigen voor het bieden van relationele ondersteuning aan chronisch zieken/ouderen en hun sociale omgeving.

Innovatiewerkplaats

Activiteiten o.a.

 • ontwikkelen van verpleegkundige methodieken, diensten en producten ter preventie van overbelasting van familie (mantelzorg) en het familiesysteem;
 • ontwikkelen van educatiemateriaal voor het voeren van effectieve familiegesprekken door verpleegkundigen, met o.a. gebruik van e-learning, voorbeeldmateriaal best-practices;
 • ontwikkelen van instrumentarium om de effectiviteit van familiegesprekken te meten;
 • uitvoeren van een pilotstudie naar de haalbaarheid en effectiviteit van de interventie in concrete familiesituaties, met o.a. gebruik van ICT en sensortoepassingen;
 • onderzoeken van technologische toepassingen (hardware en software) ter bevordering van open communicatie;
 • implementatie van scholing/training in het nieuwe curriculum voor de bachelor Verpleegkunde 2020;
 • inrichten van een ‘Family Live-Lab’ waar familiezorg-methodieken kunnen worden uitgevoerd en toegepast in een experimentele omgeving binnen de Hanzehogeschool (Het Healthy Ageing Family Live Lab).

Doel

Het primaire doel van de innovatiewerkplaats ‘Familiezorg’ is familiezorg vanuit de professionele zorg beter te organiseren, ondersteunen en faciliteren. De IWP doet dit door het ontwikkelen, imlementeren en testen van het ‘Familiegesprek’ als verpleegkundige interventie om de eigen kracht van het familiesysteem te versterken.

Aanpak en resultaat

De IWP gaat door het ontwikkelen van onderwijsmateriaal/scholingsmogelijkheden en het testen van familie gerichte methodieken (familiegesprekken) de rol van de verpleegkundige optimaliseren en professionaliseren (diagnostiek en interventies). Door implementatie in het curriculum worden verpleegkunde-studenten hier tijdig op voorbereid. Daarnaast zullen bijscholing van verpleegkundigen en technologische toepassingen bijdragen aan ondersteuning van het familiesysteem (patiënt en familie).

Verantwoording en samenwerking

Het lectoraat ‘Verpleegkundige Diagnostiek’ van de Hanzehogeschool Groningen is trekker van de innovatiewerkplaats ‘Familiezorg’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners.

In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 mei 2015
Trekker Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek
Budget € 129.000 per jaar
Locatie Hanzehogeschool Groningen
Contact Mevr. Dr. M.L.A. Luttik

Partners o.a.

BLOEI
Exfam (Expertisecentrum Familiezorg Tilburg)
Icare
Interzorg Noord-Nederland
Martini Ziekenhuis Groningen
Menzis
Netwerk ZON (Zorg- en Welzijnsopleidingen Noord-Ned.)
TSN Thuiszorg
UMCG
VitalinQ
 • Studenten Hanze maken app voor verpleegkundigen

  meer 06-04-2017
 • Nieuws IWP Familiezorg

  meer 01-02-2017
 • Verpleegkundigen moeite met professioneel ondersteunen familie

  meer 30-08-2016
 • IWP Familiezorg: implementatie 'Familiegesprek'

  meer 10-06-2016
 • IWP Familiezorg in de volgende fase!

  meer 07-12-2015
 • Eerste training van de innovatiewerkplaats Familiezorg van start!

  meer 28-09-2015
 • Dr. Wolter Paans benoemd tot lector Verpleegkundige Diagnostiek

  meer 02-06-2015