Health, Food & Technology

Met het toenemen van de leeftijd verlopen bepaalde essentiële processen in het lichaam van een mens moeizamer. Zo ook het proces dat zorgt voor spieropbouw en -kracht. Dat heeft invloed op het functioneren van de oudere mens en maakt hem afhankelijk. In de innovatiewerkplaats 'Health, Food & Technology' ontwikkelen instellingen en bedrijven samen nieuwe voedingsmiddelen om de gezondheid van ouderen te bevorderen.

Innovatiewerkplaats

De innovatiewerkplaats 'Health, Food & Technology' is eind 2016 afgerond.

Belangrijkste resultaten

 • Binnen de IWP lag het accent op praktijkgericht onderzoek in samenwerking met bedrijven. De twee onderzoeksthema’s waren: Zuivel (snelle detectie aminozuren; nieuwe wei-eiwit functionaliteiten) en Garnalen (vijf deelprojecten o.a. garnalenkroket met chitine, bouillonblokje uit restafval garnalen; eiwit uit reststroom).
 • Er is een educatieve lijn ‘Food for Thought’ ontwikkeld die doorwerkt in curricula bij hogeschool Van Hall Larenstein, in o.a. de opleiding Voedingsmiddelentechnologie.
 • Volgens de trekker van de IWP heeft ‘de PPS-samenwerking in het CoE HA van onderwijs, onderzoek, zorg, overheid en bedrijven tot aantoonbaar succes geleid’.
 • De IWP heeft diverse publicaties gehad in vaktijdschriften en peer-reviewed wetenschappelijk boekbijdragen opgeleverd (o.a. in 'Agriculture in an Urbanizing Society', zie hfdst.33).
 • Tijdens regionale, nationale en internationale symposia en heeft de IWP (poster)presentaties verzorgd.
 • De IWP heeft in 2016 een slotsympoisum georganiseerd.

Activiteiten

 • Toegepast onderzoek gericht op voedingsinnovaties vanuit een gezondheids- en technologische invalshoek.
 • Opzetten van een voedingsmiddelenapplicatiecentrum (VAC) voor toegepast technologisch onderzoek gericht op voedingsinnovaties.
 • Opzetten van voedingseducatie (van primair tot en met academisch onderwijs).
 • Stimuleren van het debat over maatschappelijk relevante issues over voeding door middel van een Studium Generale: 'Food for Thought'.

Doel

Veroudering gaat vaak gepaard met verlies aan spiermassa en spierkracht en een natuurlijke afname in spieropbouwend metabolisme van het lichaam. Dit heeft negatieve effecten op de onafhankelijkheid en kwaliteit van leven. Daarnaast is ouderdomsdiabetes een toenemend fenomeen, dat in aanvang mede op de spierfunctie aangrijpt. Het eiwitmetabolisme speelt daarbij een belangrijke rol naast die van het vetzuur- en koolhydraatmetabolisme. De innovatiewerkplaats 'Health, Food & Technology' richt zich op nieuwe vezel- en eiwitbronnen voor toepassing in humane voeding en de monitoring van nieuwe toepassingen van zuiveleiwitten. Hierbij draait het om het beter benutten van reststromen voor innovaties in het bedrijfsleven.

Aanpak en resultaat

De onderzoekslijn binnen de innovatiewerkplaats is 'slow carb, high protein', in het kader van de problematiek rond obesitas bij jongeren en ondervoeding bij ouderen. De focus ligt op de onderwerpen zuivel en garnalen. Slow carb richt zich op het onderzoek naar vervangers van snelle suikers en naar de industriële toepassing ervan in voeding. High protein richt zich op de ontwikkeling van innovatieve voedingsproducten  en -concepten voor kwetsbare ouderen met een verhoogd risico op ondervoeding.
De uitvoering van innovatiewerkplaats vindt plaats binnen de Research & Development afdeling (LSRD) van LS&T Leeuwarden.

De innovaties worden vertaald naar onderwijs en maatschappij. De relevantie van de projecten wordt in een breder kader (zorg, healthy ageing, duurzaamheid) neergezet om een breed publiek aan te spreken. 

Verantwoording en samenwerking

Hogeschool Van Hall Larenstein is trekker van de innovatiewerkplaats 'Health, Food & Technology' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2013
Trekker Van Hall Larenstein
Locatie Life Sciences & Technology Leeuwarden
Contact Dr. F. van der Leij

Partners o.a.

BluePort Lauwersoog
Friesland College
Hanzehogeschool Groningen
Koopmans Meelfabrieken
LS&T Leeuwarden
Medisch Centrum Leeuwarden
Ordina
Telson
Van Hall Larenstein Hogeschool
 • Hoopgevende studie met verrijkt brood

  meer 20-11-2017
 • Artikel VMT: HA-initiatieven in Noord-Nederland

  meer 24-11-2016
 • Symposium 'Food for Generations'

  meer 10-06-2016
 • Nieuws uit de IWP 'Health, Food & Technology'

  meer 09-03-2016
 • Symposium 'Goochelen met Smaak!'

  meer 28-08-2015
 • Educatieve lijn 'Food for Thought' slaat aan

  meer 29-01-2015
 • Diner Lidl Voedselprijs

  meer 01-12-2014
 • Prijs voor project 'Gezondheid met smaak'

  meer 08-09-2014