Healthy Ageing & de Kunsten

Uit onderzoek is gebleken dat kunsten (muziek, beeldende kunst, dans en drama) een bijdrage kunnen leveren aan actief en gezond ouder worden. Kunstbeoefening draagt positief bij aan de mentale, fysieke, cognitieve en sociale aspecten van gezondheid en welzijn. In de zorg en samenleving wordt dit nog niet als vanzelfsprekend gezien; kunst kan nog intensiever worden ingezet om Healthy Ageing te bevorderen.

De innovatiewerkplaats ‘Healthy Ageing & de Kunsten' realiseert nieuwe projecten waarin concrete innovaties worden ontwikkeld op het gebied van actief en gezond ouder worden met kunst. De IWP werkt nauw samen met ouderen en professionals uit relevante sectoren.

Resultaten IWP Healthy Ageing & de Kunsten - december 2016

Volg de innovatiewerkplaats ook www.haendekunsten.nl en op Facebook

Innovatiewerkplaats

Activiteiten / projecten o.a.

 • Uitvoeren van 10 concrete innovatieprojecten op specifieke locaties, waaronder interdisciplinaire en cross-sectorale projecten, die bijdragen aan nieuwe maatschappelijk relevante beroeps-perspectieven en vergrootte employability van professionele kunstenaars.
 • Uitbouwen en verstevigen van een (in de toekomst zelfstandig) netwerk in het domein.
 • Bijeenbrengen van projecten van partners voor daadwerkelijke toepassing in de praktijk, op breed maatschappelijk vlak.

Doel

De focus van de innovatiewerkplaats ligt op de vraag: ‘Hoe kan netwerkvorming in het domein 'Gezond en Actief Ouder worden met Kunst' door concrete innovatieprojecten bijdragen aan gezond ouder worden? De IWP wil een bijdrage leveren aan nieuwe beroepspraktijken en de maatschappelijke zichtbaarheid en acceptatie van de kunsten in zorg en welzijn.

Aanpak en resultaten

Op basis van vier bestaande projecten, die door partners zijn ingebracht, worden zes nieuwe projecten uitgevoerd. De expertise van ouderen wordt hier direct bij betrokken, net als die van de professionals uit de kunst, zorg en welzijn. Door deze projecten wordt nieuw werk gecreëerd voor kunstenaars, vooral werkzoekende zzp’ers / mkb’ers.

De resultaten worden zichtbaar in de vorm van netwerken en interdisciplinaire en cross-sectorale projecten. De resultaten worden vertaald naar hbo- en mbo-opleidingen om toekomstige professionals adequaat op te leiden op dit terrein.

Verantwoording en samenwerking

Het Kenniscentrum Kunst & Samenleving van de Hanzehogeschool Groningen is trekker van de innovatiewerkplaats ‘Healthy Ageing & de Kunsten’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2015
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Budget ca. € 190.000 per jaar
Locatie Kenniscentrum Kunst en Samenleving (Hanzehogeschool)
Contact Dr. E. Bisschop Boele

Partners o.a.

Dignis-Lentis 't Blauwborgje
Groningen Plus
Hanzehogeschool Groningen
Keunstwurk
Kunst & Cultuur Drenthe
Lang Leve Kunst
VRIJDAG
ZINN
 • Resultaten IWP HA & de Kunsten

  meer 20-12-2016
 • Video IWP Healthy Ageing & de Kunsten - november 2016

  meer 24-01-2017
 • Krasse Kunst

  meer 13-12-2016
 • 'Praatkaart' bijzondere initiatieven Kunst & Ouderen

  meer 02-10-2016
 • Kunst en healthy ageing is hot!

  meer 14-06-2016
 • Uitverkocht festival De Kunst van het ouder worden

  meer 29-02-2016
 • Online platform voor netwerk Healthy Ageing & de Kunsten

  meer 03-12-2015
 • Kick-off Muziek in het Odensehuis

  meer 28-09-2015
 • Presentatie IWP Healthy Ageing & de Kunsten tijdens conferentie Long Live Arts

  meer 04-06-2015
 • Presentatie IWP Healthy Ageing & de Kunsten tijdens conferentie Long Live Arts

  meer 31-03-2015
 • Vijf nieuwe IWP's van start!

  meer 25-09-2014