Healthy Lifestyle Hospitality

Ouderen vragen in toenemende mate naar een combinatie van recreatie en service op het gebied van (medische) zorg, bewegen, voeding en gezondheid. Ook tijdens het recreëren willen ze gebruik kunnen maken van kwalitatief goede zorg en aandacht besteden aan een gezonde levensstijl. De horeca en de toeristensector hebben behoefte aan een netwerk van kwaliteitsorganisaties om gezamenlijk deze nieuwe vorm van hospitality te bieden. De provincie Drenthe wil deze vorm van zorgtoerisme stimuleren.

In de innovatiewerkplaats 'Healthy Lifestyle Hospitality' richten Stenden Hogeschool en Alfa-college zich met de samenwerkingspartners (zie rechts op deze pagina) op de ontwikkeling van dit netwerk met de daarbij behorende producten en diensten. De innovatiewerkplaats definieert tevens aan welke kwalificaties (HLH-formule) het aabod moet voldoen.

Innovatiewerkplaats

Activiteiten / projecten o.a.

  • Praktijkgericht onderzoek gericht op het ontwikkelen en implementeren van een kwaliteitsformule Healthy Lifestyle Hospitality (HLH) en op producten en diensten die nodig zijn voor succesvolle implementatie en borging van de kwaliteit.
  • Ontwikkelen van technische innovaties (bijv. onderhoudsdienst voor domotica).
  • Opzetten van leerbedrijven (multidisciplinair en multilevel) en een fieldlab in een demo-zorgbungalow.
  • Ontwikkelen van een dienst/team voor gasten met speciale zorgvragen.
  • Onderzoeken en testen van de mogelijkheid om de kwaliteitsformule HLH te vermarkten.

Doel

De innovatiewerkplaats 'Healthy Lifestyle Hospitality' ontwikkelt nieuwe vormen van recreëren in instellingen die gastvrijheid bieden in combinatie met het bevorderen van een gezonde levensstijl en care & cure-voorzieningen. De instellingen voldoen aan de HLH-formule, een door de IWP gedefinieerd instrument voor kwaliteitsmeting.

Aanpak en resultaat

Ondernemers uit de sectoren toerisme, horeca en vastgoed en organisaties in de gezondheidszorg en het onderwijs werken - middels praktijkgericht onderzoek en co-makership - samen aan duurzame kennisinnovatie en -processen. Partners uit het onderwijs zorgen ervoor dat de huidige studenten in betrokken sectoren multidisciplinair worden opgeleid en medewerkers worden geschoold in nieuwe disciplines. De gebruikers (ouderen) zijn actief betrokken bij de inrichting van de innovaties.
De resultaten worden zichtbaar in de vorm van een kwaliteitsformule HLH, een netwerk van organisaties die werken volgens deze formule, innovatieve producten en diensten, onderwijsaanbod voor studenten en medewerkers, leerwerkbedrijven waar nieuwe leerprocessen worden uitgevoerd, etc.

Verantwoording en samenwerking

Het dubbellectoraat 'Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie' van Alfa-college/Stenden Hogeschool is trekker van de innovatiewerkplaats 'Healthy Lifestyle Hospitality' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.