Healthy Workplace

'Samen werken aan de gezonde werkplek van de toekomst'

De gezondheidsrisico’s van kenniswerk worden steeds breder onderkend. Een hoge mentale belasting in combinatie met te veel zitten, te weinig bewegen en te weinig ontspannen, kan (op termijn) leiden tot onderpresteren, medische klachten en uitval door ziekte.

De fysieke werkomgeving speelt hierbij een belangrijke, tweeledige rol: (1) omgevingsfactoren zoals lucht, licht en geluid beïnvloeden de gezondheid; (2) de omgeving kan gezonde gedragspatronen op het gebied van beweging, ontspanning, voeding en sociaal contact faciliteren/stimuleren.
Een goed ontworpen werkomgeving draagt bij aan de fysieke, mentale en sociale gezondheid van kenniswerkers. Dit vertaalt zich in tastbare organisatie uitkomsten zoals productiviteit, werving/binding en duurzame inzetbaarheid. Toch weten we nog onvoldoende over de effectiviteit van specifieke interventies: wat werkt echt, voor wie en onder welke omstandigheden?

Binnen de IWP Healthy Workplace werken professionals, onderzoekers en studenten van verschillende vakdisciplines op het gebied van gezondheid, gedrag, ruimte en technologie aan innovatieve kennis- en productontwikkeling. Meer op www.healthy-workplace.nl


Gesponsord door AM Real Estate Development

Innovatiewerkplaats

Beoogde projecten / activiteiten o.a.

 • In een uniek ‘Living Lab’ gaan de IWP partners laten zien hoe moderne technologie gezond gedrag bevordert en nieuwe kennis oplevert over gezonde werkomgevingen. Het wordt een plek waar mensen hun dagelijks werk doen, terwijl – met respect voor hun privacy – data worden verzameld over hun bevindingen, gedrag, gezondheid en omgevingscondities. Deze data kunnen de deelnemers in de eerste plaats zelf gebruiken om meer inzicht te krijgen en hun gedrag aan te passen (quantified self).
 • Daarnaast worden in het Living Lab experimenten uitgevoerd om de effectiviteit van allerlei producten en interventies te onderzoeken. Én het wordt een plek voor kennisdeling waar geïnteresseerden van harte welkom zijn. Interdisciplinair praktijkgericht onderzoek door lectoren, docent- en student-onderzoekers in samenwerking met leden van de Community of Practice.
   

Doel

De activiteiten binnen de IWP dragen bij aan het bevorderen van gezondheid, welzijn, productiviteit en duurzame inzetbaarheid van kenniswerkers en daarmee aan de prestaties van hun organisaties. Door interdisciplinaire samenwerking en praktijkgericht onderzoek wil de IWP kennis genereren en valoriseren naar nieuwe producten en diensten.

Aanpak en resultaat

Zowel binnen als buiten het Living Lab worden diverse onderzoeksprojecten uitgevoerd door lectoren, promovendi, docent- en student-onderzoekers. De IWP Healthy Workplace deelt opgedane kennis en ervaring via bijeenkomsten, publicaties en de website: www.healthy-workplace.nl

Verantwoording en samenwerking

Hanzehogeschool Groningen en Menzis zijn initiators van de innovatiewerkplaats 'Healthy Workplace'. Het Centre of Expertise Healthy Ageing heeft de totstandkoming van het bredere samenwerkingsverband ondersteund. De IWP wordt getrokken door het lectoraat Facility Management (onderdeel van het Kenniscentrum NoorderRuimte). Er wordt nauw samengewerkt met het lectoraat Personalised Digital Health (onderdeel van het Marian van Os Kenniscentrum voor Ondernemerschap) en het Quantified Self Institute.

De innovatiewerkplaats heeft een looptijd van tenminste drie jaar en wordt gefinancierd door de betrokken partners en sponsors. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door partners die elk een specifieke inbreng leveren. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2017
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Contact Dr. Mark Mobach, lector Facility Management

Partners o.a.

ENGIE Services
Hanzehogeschool Groningen
Health2Work
Measuremen
Menzis
Planon
 • Sponsors en subsidie voor innovatiewerkplaats Healthy Workplace!

  meer 23-04-2018
 • Opening 'Living Lab' van IWP Healthy Workplace

  meer 15-05-2017
 • Partijen tekenen overeenkomst IWP Healthy Workplace

  meer 13-02-2017