Kind In Wijk

Door bezuinigingen in de zorg, ontwikkelingen in de welzijnssector en veranderingen in het gemeentelijk jeugdstelsel is het nodig de aanpak van wijkvoorzieningen voor kinderen te herzien. Om zo de kwaliteit van jeugdgezondheidszorg, scholen, kinderopvang, kinderwerk, bibliotheek, clubs, muziekschool en sportvereniging op peil te houden. Ouders en kinderen moeten hier ook zelf actief aan bijdragen.

Om te onderzoeken wat hiervoor nodig is gaat de innovatiewerkplaats 'Kind In Wijk' in de wijk aan de slag met (de mensen in) de wijk en samen met (de medewerkers van) de voorzieningen en de gemeente.

Innovatiewerkplaats

De innovatiewerkplaats 'Kind In Wijk' is in 2017 afgerond; de samenwerking met de partners in projecten en onderzoek wordt gecontinueerd. (Eind)producten (folders, documenten) vindt u rechtonder op deze pagina.

Belangrijkste resultaten / voortgang

April 2017:

 • De IWP heeft binnen twee onderzoekslijnen meerdere kleine onderzoeken gedaan die vooral door studenten zijn uitgevoerd. Sociale innovatie (gezonde en vreedzame wijk) staat daarbij centraal.
 • De IWP heeft zeven onderwijsmodules ontwikkeld voor o.a. de minor Gezond Opgroeien die bij Sportstudies en bij Social Studies wordt aangeboden.
 • Er zijn stimuleringsprogramma’s, trainingen en producten ontwikkeld en geïmplementeerd in de wijk op het gebied van sociaal speelgedrag en bewegen/gezonde leefstijl.
 • Kennisdeling vanuit de IWP heeft op verschillende manieren plaatsgevonden, vooral op stads- en regionaal niveau.

Activiteiten/projecten o.a.

 • Uitvoeren van een  wijkscan in een samen met de gemeente gekozen wijk.
 • Nieuwe concrete werkwijzen, instrumenten, aanpakken en handvatten voor de professionals ontwikkelen.
 • Werkpakketten samenstellen (integraal, multidisciplinair en 'op maat') en implementeren.'Stimuleren van een zelfregulerend, duurzaam en integraal netwerk van professionals in de wijk (voor kostenbesparing, hoger rendement en meer effectiviteit binnen de wijkvoorzieningen).

Doel

Het doel van de innovatiewerkplaats 'Kind In Wijk' is een bijdrage te leveren aan de gezondheid en participatie van kinderen en jongeren (0-23 jaar) in de wijk; aan hun ontwikkeling en zelfregie op fysiek, sociaal-emotioneel en cognitief gebied. Centrale vraag is: wat moet er binnen de basisvoorzieningen worden geïnnoveerd om binnen de wijk goed vorm en inhoud te geven aan het nieuwe gemeentelijk jeugdstelsel? En hoe kan synergie en samenwerking tussen die voorzieningen worden versterkt? Het draait daarbij om de thema's: actieve leefstijl (bewegen, sport en voeding), taal en communicatie (taalontwikkeling en -achterstand) en talent (zelfontplooiing).

Aanpak en resultaat

De innovatiewerkplaats werkt aan nieuwe, geïntegreerde werkpakketten op maat en gaat een bijdrage leveren aan het ontstaan van een duurzaam netwerk van professionals. Dit moet leiden tot kostenbesparing, meer rendement en meer effectiviteit binnen de voorzieningen. Op het gebied van bewegen leidt dit tot interventies als: naschools sportaanbod op maat, veiliger inrichten van speelplaatsen en effectiever bewegingsonderwijs. Voor het jeugdbeleid bijvoorbeeld: adviezen voor ouderbeleid, producten en activiteiten rond voor- en vroegschoolse educatie en toolkits voor binnen- en buitenschools leren.

Verantwoording en samenwerking

De Hanzehogeschool Groningen (Kenniscentrum CaRES) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Kind In Wijk' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2013
Trekker Hanzehogeschool CoE Healthy Ageing
Locatie Gemeente Groningen
Contact Dhr. Dr. R. Mombarg

Partners o.a.

B.Slim
GGD Groningen
Gemeente Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Huis voor de sport Groningen
MJD
SKSG Kinderopvang
Universiteit Utrecht
 • Waaier KIWI: Onderzoek doen met kinderen

  meer 15-03-2018
 • 2016 - 2017: Folder 'Resultaten IWP 'Kind in Wijk'

  meer 24-01-2018
 • 2015-2016: Folder 'Resultaten IWP Kind in de Wijk'

  meer 05-12-2017
 • 2014-2015: Folder 'Resultaten IWP Kind in de Wijk'

  meer 07-12-2017
 • Onderzoek welzijn kinderen in leefomgeving

  meer 15-03-2016