Kwaliteit van leefomgeving bij zorg, wonen en vrije tijd

De groeiende groep mensen die (steeds) ouder wordt krijgt andere behoeften en wensen, vooral op het gebied welzijn, wonen en werken. De ouderen hebben zorg nodig, maar zijn vaak ook nog vitaal en willen graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Tegelijk staat de kwaliteit van hun leefomgeving onder druk doordat verschillende zorgvoorzieningen en maatschappelijke diensten verdwijnen.

In de innovatiewerkplaats 'Kwaliteit van leefomgeving bij zorg, wonen en vrije tijd' werken kennisinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven samen aan producten en diensten om de oudere mens beter en langer (gezond) thuis te laten wonen.

Innovatiewerkplaats

Belangrijkste resultaten / voortgang

Juni 2017:

 • Binnen de IWP zijn vier deelprojecten uitgevoerd: Zorgvilla Veenoord, Woonconcept Huis te Zeijen, Winkelconcept Superrr Holwierde en Dorpszorg Midden Drenthe.
 • Het praktijkgericht onderzoek van de IWP wordt uitgevoerd door de Open Universiteit en richt zich vooral op het samenwerken en leren in netwerken en op waardecreatie met bedrijven en burgers in de regionale kenniseconomie.
 • In meerdere mbo-opleidingen is binnen de curricula nu structureel ruimte ingericht voor deelname aan IWP-activiteiten.
 • De innovaties worden in de praktijk geïmplementeerd in o.a. nieuwe woon-zorg concepten. Dit gebeurt in samenwerking met burgers en door nieuwe combinaties van formele en informele zorg.

Activiteiten / projecten o.a.

 • Inrichten van een woonlogeer-combinatie voor 55 plussers door duurzaam verbouwen van bestaand complex.
 • Ontwerpen, ontwikkelen, inrichten en op de markt brengen van een wooncoöperatie voor wonen, logeren, werken en dagbesteding voor 55 plussers.
 • Op basis van hun eigen wensen enkele bestaande bungalows in een recreatiepark toerusten voor het verblijf van 55 plussers met een zorgvraag.

Doel

Om de kwaliteit van de leefomgeving van ouderen te kunnen waarborgen danwel te versterken, zijn innovaties nodig waarbij nieuwe combinaties (van veelal bestaande zaken) gemaakt moeten worden van zorg & welzijn en wonen, logeren & verblijven.
De innovatiewerkplaats 'Kwaliteit van leefomgeving bij zorg, wonen en vrije tijd' gaat door co-makership innovatieve producten en diensten ontwikkelen om de zelfstandigheid (wonen en werken) van ouderen de bevorderen. Ander doel is de ontwikkeling van kennis en kunde van de (werknemers van) bedrijven en (studenten van) de onderwijsinstellingen om te leren en werken met deze producten en diensten.

Aanpak en resultaten

De innovatiewerkplaats 'Kwaliteit van leefomgeving bij zorg, wonen en vrije tijd' beoogd twee soorten resultaten: producten/diensten en kennis/kunde. Voorbeelden van producten/diensten zijn: een mobiele zorgcentrale, tools om woningen levensloopbestendig te maken, kenniskeuzemenu's voor ouderen, marketinginstrumenten voor cluster van bedrijven. Voorbeelden van resultaten op het gebied van kennis/kunde zijn: nieuwe leerwerkprocessen (context en organisatie) en nieuwe combinaties van opleidingen (curriculum) en kennis en kunde (competenties).

Verantwoording en samenwerking

Het dubbellectoraat 'Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie' van Alfa-college/Stenden Hogeschool is trekker van de innovatiewerkplaats 'Kwaliteit van leeftomgeving bij zorg, wonen en vrije tijd' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners.
In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2013
Trekker Lectoraat 'Duurzame Innovatie in de Regionale Kenniseconomie' van Alfa-college/Stenden Hogeschool
Locatie Meppel, Nieuw Amsterdam, Emmen
Contact Mevr. Dr. I. Delies

Partners o.a.

Alfa-college
Calibris
Centre Parcs - Parc Sandur
Coresta
Domus Magnus
HANNN
Open Universiteit
 • Zorgvilla Veenoord bestaat twee jaar

  meer 09-06-2016
 • Presentatie OU over werkwijze IWP's Wonen

  meer 09-06-2016
 • Dorpszorg Midden Drenthe: dorpsbewoners aan zet!

  meer 07-12-2015