Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio

Er is sinds enige jaren een toenemende vraag naar andere vormen van wonen gecombineerd met zorg door de veranderde financiering van zorg en zorgvastgoed. In krimpgebieden is deze stijging, door de dubbele vergrijzing, groter dan in andere delen van het land. In deze innovatiewerkplaats (IWP) wordt onderzocht:

 • hoe (oudere) mensen zelf invloed uit kunnen oefenen om een passende levensloopbestendige leefomgeving (Age Friendely Environment) te realiseren; en
 • hoe woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen kunnen samenwerken om tot een optimale inrichting van hun leefomgeving te komen.

De innovatiewerkplaats ‘Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio’ richt zich vooral op de eigen regie van mensen op zorg en welzijn. De IWP brengt hiertoe alle belanghebbenden (burgers, gemeenten, woningcorporaties, onderwijs, zorg en bedrijven) samen om te werken aan oplossingen die bijdragen aan de zelfstandigheid en participatie van burgers.


De innovatiewerkplaats 'Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio' is eind 2017 afgerond.

Innovatiewerkplaats

Belangrijkste resultaten / voortgang

 • De IWP heeft in ruim twee jaar drie projecten uitgevoerd met het thema levensloopbestendig wonen en de rol die burgers hierin kunnen vervullen:
  - in Termunten/Termunterzijl samen met bewoners en woonstichting Groninger Huis;
  - Huis ter Heijde in Zeijen;
  - De Buitenschool in Glimmen (combinatie wonen en zorg). 
 • Het praktijkgericht onderzoek maakt deel uit van de programmalijnen ‘Gezondheid & Welzijn’ en ‘Krimp’ van Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool. Bij het (multidisciplinair) onderzoek zijn studenten van verschillende opleidingen betrokken zoals: Vastgoed & Makelaardij, Facility Management, Rechten en Bouwkunde.
 • De IWP speelt een rol binnen de nieuwe minor ‘Healthy Workplace’ die in ontwikkeling is bij de opleiding Vastgoed & Makelaardij (V&M). Aandacht voor maatschappelijk vastgoed is ingebouwd in de minor ‘Welzijn’ bij de opleiding V&M.
 • Implementatie van innovaties gebeurt o.a. via de verschillende werkveldpartners.
 • Vanuit de kennis(vragen) en ervaring die ontwikkeld zijn binnen de innovatiewerkplaats worden nieuwe projecten opgezet.

Contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
De heer dr. ing. J. Veuger MRE FRICS -j.veuger@pl.hanze.nl en/of
Mevrouw dr. E. Bulder - e.a.m.bulder@pl.hanze.nl

Activiteiten / projecten o.a.

 • Bijdragen aan ontwikkeling van een hotel, levensloopbestendige woningen en een voorzieningen voor de bewoners in de dorpen Termunten en Termunterzijl (Topkrimp gemeente Delfzijl).

 • Samenwerking met innovatiewerkplaats ‘Maatschappelijke Participatie van mensen met een psychische beperking’ en GGZ-Friesland aan mogelijkheden voor zelfstandig wonen van cliënten (ambulantisering).

 • Bijdragen aan ontwikkelen van een levensloopbestendige woonwijk in krimpgemeente Appingedam.

 • Bijdragen aan ontwikkelen van levensloopbestendige woningen in Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

 • Onderzoek naar de wensen van oudere bewoners van plattelandsdorpen (Termunten en Termunterzijl) met betrekking tot (implementatie van) domotica.

Doel

De centrale vraag is: hoe kan een levensloopbestendige woonomgeving bijdragen aan het behouden en versterken van een inclusieve samenleving met aandacht voor de zelfstandigheid en burgerparticipatie van ouderen en aan welke  randvoorwaarden moet hiervoor voldaan worden?

De IWP ‘Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio’ onderzoek en bevordert de realisatie van levensloopbestendige woonomgevingen en de regie van burgers hierop door het realiseren en ondersteunen van samenwerkingsverbanden en het genereren van breed toepasbare kennis voor toekomstige projecten.

Aanpak en resultaten

In de innovatiewerkplaats ‘Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio’ biedt verschillende partijen (bewoners, overheden, organisaties, bedrijven, onderzoekers en studenten) de gelegenheid om samen te werken aan een optimale leefomgeving. De IWP adviseert gemeenten, woningcorporaties en zorg- en welzijnsinstellingen en ontwikkelt direct toepasbare kennis onder andere door participatief actieonderzoek.

De resultaten worden zichtbaar in de vorm van adviezen en aanbevelingen, tools (checklists, modellen, richtlijnen, scholingsprofielen, etc.) en kennisaccumulatie bij alle partners. Concrete resultaten zijn o.a. een exploitatieconcept voor gebouwen, nieuwe woon-zorgconcepten inclusief stappenplannen, informatieavonden, folders, nieuwe diensten, etcetera.

Verantwoording en samenwerking

De lectoraten ‘Vastgoed’ en ‘Krimp & Leefomgeving’ van Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen zijn de trekkers van de innovatiewerkplaats ‘Levensloopbestendig wonen in een krimpende regio’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP is mogelijk geworden door een subsidie van het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-creatie samengewerkt door bewoners, kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen, corporaties en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 mei 2014
Trekker Hanzehogeschool Groningen
Locatie Kenniscentrum NoorderRuimte (Hanzehogeschool)

Partners o.a.

Adema Architecten
Calibris
DWA
De Hoven
Ellen Olde Bijvank
GGZ Friesland
Gemeente Appingedam
Gemeente Delfzijl
Heuvelman Vastgoed
Kenteq
Noorderpoort
Oosterlengte
STAMM CMO (Drenthe)
Sinz Management Advies
Woningstichting Groninger Huis
 • Nieuws uit de IWP 'Levensloopbestendig wonen in een krimpomgeving'

  meer 17-03-2016
 • Vijf nieuwe IWP's van start!

  meer 25-09-2014