Quantified Self & Cardiovascular Health

Wekelijks worden 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand, waarvan slechts 20 procent het overleeft. De kans op overleven is de afgelopen jaren wel toegenomen. Aangetoond is dat dat vooral komt door meer beschikbare AED’s; snelle reanimatie doet de overlevingskans met zeker 50% toenemen.

Om hartproblemen te voorkomen is het van belang aandoeningen tijdig te signaleren. Het blijkt dat verbetering in de kwantificering en monitoring van de hartslag in niet-medische omgevingen hier een belangrijke bijdrage aan kan leveren. Snellere vaststelling van acute of chronische aandoeningen kan vele levens redden. Nieuwe – geïntegreerde - technologische oplossingen kunnen hierbij uitkomst bieden.

De innovatiewerkplaats ‘Quantified Self & Cardiovascular Health’ richt zich op het bevorderen van vroege detectie van hartproblemen. Om antwoord te vinden op de vraag: ‘Welke technologische middelen kunnen ervoor zorgen dat het eigen hartritme gemakkelijk kan worden gedetecteerd door niet-professionals? verkent de IWP - praktisch haalbare en levensvatbare - methoden om dagelijkse incorporatie van hartmonitoring toegankelijk te maken.

Innovatiewerkplaats

Projecten / activiteiten o.a.

  • Inventariseren van bestaande kennis, producten en ontwikkellingen.
  • Verkennen van opties voor nieuwe technologieën voor mobiele hartritmemeting.
  • Technisch experimenteren met mogelijk bruikbare meettechnieken.
  • Deelnemen aan relevante congressen en bijeenkomsten (ook internationaal).
  • Presenteren van onderzoek en resultaten aan relevanten doelgroepen (kennisdeling).
  • Verkennen van mogelijkheden voor (vervolg)financiering.
  • Ontwikkelen van een hartritme-zelfmonitoringssysteem voor niet-professionals (in jaar 2, op basis van onderzoeksresultaten jaar 1).

Doel

Het langetermijndoel van de innovatiewerkplaats ‘Quantified Self & Cardiovascular Health’ is het identificeren - en in een later stadium ontwikkelen en op de markt brengen - van technologische methoden voor zelfmeting van het hartritme, en daarmee de hartveiligheid te vergroten. Wanneer de gebruiker meer regie krijgt kan hij, met minimale moeite en kennis, zelf maatregelen nemen wanneer hartproblemen gedetecteerd worden. Op die manier wordt de verlevingskans van mensen met acute en chronische aandoeningen aanzienlijk vergroot.

Aanpak en resultaat

De IWP benadert het probleem vanuit een technologisch-innovatief standpunt en de resultaten zijn bedoeld als directe aanknopingspunten voor het daadwerkelijk inzetten - en waar nodig ontwikkelen - van technologie die kan helpen bij het snel detecteren van hartproblemen.

Na het eerste jaar heeft de IWP kennis vergaard over de technologische mogelijkheden. Het consortium van partners zet vervolgens in op de daadwerkelijke ontwikkeling en marktlancering van een efficiënt zelfmonitoringssysteem. Tijdens het project en in eventuele vervolgstadia werken praktijk en onderwijs samen in het onderzoeksteam. Studenten worden ingezet bij de uitvoering van het onderzoek en de ontwikkelde kennis vloeit vervolgens terug in het hbo-onderwijs. Tot slot worden de mogelijkheden voor het gezamenlijk aanstellen van een promovendus verkend.

Verantwoording en samenwerking

Defibrion bv) is trekker van de innovatiewerkplaats ‘Quantified Self & Cardiovascular Health’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering.

De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. Van de Hanzehogeschool zijn betrokken: het Lectoraat Pesonalised Digital Health, Academie voor Gezondheidsstudies en de Digital Society Hub.

In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 februari 2018
Trekker Defibrion bv
Budget € 110.500
Locatie Defibrion bv
Contact Dhr. J. Valkenier

Partners o.a.

Digital Society Hub
Hanzehogeschool Groningen
QS Labs
iD Software Consultancy