Sport & Healthy Ageing

Ruim de helft van de Nederlanders, van jong tot oud, doet op zijn eigen niveau aan sport. Sporten draagt in grote mate bij aan welzijn, gezondheid, maatschappelijke participatie en de kwaliteit van leven. Helaas is blessureleed een belangrijke remmende factor, het staat op de zevende plek van de meest voorkomende ‘ziekten’ in Nederland. Een ernstige blessure betekent voor de sporter vaak een minder actieve levensstijl en grotere kans op een chronische aandoening. Maatschappelijke gevolgen zijn de hoge kosten van ziekteverzuim en medische zorg. Uit onderzoek blijkt dat het grootste risico om een sportblessure te krijgen is: een sportblessure te hebben gehad. Hieruit blijkt de noodzaak van kennis- en interventieontwikkeling in de secundaire preventie.

De innovatiewerkplaats ‘Sport & Healthy Ageing’ richt zich op multidisciplinaire, op het individu afgestemde, preventieve maatregelen en optimale individuele (na)behandeling. De IWP ontwikkelt interventies die innovatief zijn door multidisciplinaire integratie, inzet van nieuwe technologie (vooral eHealth) en toepassing op maat. Het betreft interventies waarin fysieke, psychologische én sociale componenten zijn geïntegreerd.

Innovatiewerkplaats

De innovatiewerkplaats 'Sport & Healthy Ageing' is in mei 2017 afgerond.

Belangrijkste resultaten

Mei 2017:

  • De IWP was in belangrijke mate gericht op onderzoek.
  • Het jaar 2016 is benut voor het voorbereiden en starten van een nieuwe subsidieaanvraag voor het landelijke programma Sportinnovator, samen met IWP-partners RUG, UMCG, Lode en Hanzehogeschool. De aanvraag voor het Sportinnovator Centrum Groningen is eind 2016 gehonoreerd; er is een startsubsidie van 75 k€ ontvangen.
  • Het Sportinnovator Centrum Groningen, met het accent op Healthy Ageing, wordt de komende jaren doorontwikkeld. Het is onderdeel van het Sport Science Instituut Groningen waarin UMCG, RUG en HG samenwerken. Innovatie en business development zijn hierin belangrijke elementen.

Activiteiten / projecten o.a.

  • Testen van eHealth-toepassingen, zoals apps voor systematische monitoring van belasting en belastbaarheid.
  • Ontwikkelen van middelen (toolkits, handboeken, instructies, cursussen) voor ondersteuning multidisciplinair samenwerken professionals.
  • multidisciplinaire preventie en sportmedische begeleiding van de (geblesseerde) sporter, voor de beroepspraktijk en de opleidingen van sportprofessionals.

Doel

De centrale vraag binnen de innovatiewerkplaats ‘Sport & Healthy Ageing’ is: ‘Hoe kunnen we sporters met (risico op) blessures zodanig adviseren en/of begeleiden zodat ze sneller, veiliger en voor lange tijd kunnen terugkeren in de sport?’ Doel van de innovatiewerkplaats is de ontwikkeling en implementatie van kennis over multidisciplinaire preventie en sportmedische begeleiding van de (geblesseerde) sporter, voor de beroepspraktijk en de opleidingen van sportprofessionals.

Aanpak en resultaat

De innovatiewerkplaats is een multidisciplinaire en interactieve setting, waarin sportprofessionals, docenten, studenten, bedrijven en onderzoekers samen nieuwe interventies en nieuwe kennis ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van diagnose- en behandelfaciliteiten van de betrokken partners.

Resultaten worden zichtbaar in de vorm van begeleidingsprogramma’s, eHealth-toepassingen (apps), een database voor diagnose en monitoring, toolkits, handboeken/instructies, cursussen, etc.

Verantwoording en samenwerking

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Sport & Healthy Ageing' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.