Verbetering van de effectiviteit van psychosociale behandelingen m.b.v. eHealth

Dyslexie en een aandachtsstoornis (zoals ADHD) komen vaak samen voor bij kinderen. Deze combinatie veroorzaakt een grote mate van kwetsbaarheid en doet een forse aanslag op het sociaal en emotioneel functioneren. De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in de behandeling van deze kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek en evaluaties blijkt dat behandeling leidt tot een gemiddelde vooruitgang van een groep kinderen. Er is echter onvoldoende bekend over waarom sommige kinderen vooruit gaan en anderen niet. De praktijk heeft nog niet de kennis en instrumenten om de dynamiek en complexiteit van dit probleem te hanteren.

De innovatiewerkplaats ‘Verbetering van de effectiviteit van psychosociale behandelingen m.b.v. eHealth’ onderzoekt en ontwikkelt technieken en instrumenten voor behandelingen van kinderen met complexe aandoeningen. Ze zijn bedoeld voor het kind, zijn behandelaars en andere professionals in zijn omgeving. Uitgangspunt is een dynamische visie op behandelingen die worden gezien als interventies in een dynamisch ontwikkelingsproces.

Innovatiewerkplaats

De innovatiewerkplaats 'Verbetering van de effectiviteit van psychosociale behandelingen m.b.v. eHealth' is begin 2017 afgerond.

Belangrijkste resultaten

  • De IWP heeft door praktijkgericht onderzoek meerdere post-academische rapporten opgeleverd voor o.a. Klinische Psychologie van de RUG en een masterthesis Ontwikkelingspsychologie. Andere publicaties volgen.
  • Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten is het onderwerp dyslexie in het curriculum van de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool versterkt. Het ontwikkelen van de dyslexie-app is onderdeel van de master Talent en Diversiteit en de minor Integraal Jeugdbeleid.
  • Het implementatietraject van de onderzoeksresultaten en ontwikkelde de app bij OCRN verloopt goed. Van het prototype wordt inmiddels een vermarktbare versie ontwikkeld, waarbij ook een vijftal andere beelden uit de 360 DSM worden meegenomen.
  • Met de partners van de IWP is een IAG-projectsubsidie verworven van 240 k€ voor doorontwikkeling van de samenwerking binnen de IWP.

Projecten / activiteiten o.a.

  • Onderzoeken van kwalitatieve aspecten van dyslexie en aandachtsstoornissen voor het identificeren van transities in de ontwikkeling en behandeling van deze aandoeningen.
  • Genereren van modellen die ook voor andere behandelingen in de jeugzorg/GGZ bruikbaar zijn.
  • Ontwerpen van een digitaal social medium om kinderen te helpen meer grip te krijgen op het eigen gedrag.
  • Ontwikkelen van vragenlijsten die inzicht geven in het proces van de behandeling en de daarbij werkzame factoren. Het opzetten van een database met deze gegevens.
  • Ontwikkelen van game-elementen zoals lees- en luisteroefeningen, coöperatieve voorleesactiviteiten.
  • Ontwikkelen van een dynamische module voor gepersonificeerde dataverwerking.

Doel

Het doel van de innovatiewerkplaats ‘Verbetering van de effectiviteit van psychosociale behandelingen m.b.v. eHealth’ is het operationaliseren van de vraag: ‘Hoe kan het rendement van behandelingen in de jeugdzorg worden verbeterd met behulp van eHealth (sociale media) met gebruikmaking van de dynamische systeemtheorie?’ De IWP wilt dit realiseren door - op basis van empirisch onderzoek - producten te genereren die nodig zijn voor het ontwikkelen van een prototype van een app en deze producten te onderzoeken ter voorbereiding op de implementatie ervan.

Aanpak en resultaten

Sociale media zijn populair bij schoolkinderen en ICT-toepassingen zijn uitermate geschikt voor o.a. dataverzameling en -bewerking, multimedia (spelletjes) en het gamificeren van oefeningen. Ken pilot-webomgeving die later wordt opgeschaald naar een complexe app met monitorfuncties voor het de kind, de behandelaar, de leerkracht, professional en de ouders. De eindgebruikers worden uitdrukkelijk nauw betrokken bij de ontwikkelingen van de tools om de implementatie te optimaliseren.

De resultaten van de innovatiewerkplaats ‘Verbetering van de effectiviteit van psychosociale behandelingen m.b.v. eHealth’ worden onder andere zichtbaar in de vorm van behandelmodellen, modules in ICT-applicaties en apps.

Verantwoording en samenwerking

OCRN (Specialistische Jeugd GGZ en Specialistische dyslexiezorg) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Verbetering van de effectiviteit van psychosociale behandelingen m.b.v. eHealth’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 maart 2014
Trekker OCRN
Locatie OCRN
Contact Dhr. dr. H.J.J.M. Veenker

Partners o.a.

Hanzehogeschool Groningen
MadLogic
RENN4
RUG Ontwikkelingspsychologie