Zorg en (sensor)Technologie

De Nederlandse samenleving wordt geconfronteerd met een grote maatschappelijke uitdaging om de zorg efficiënter te organiseren met behoud van kwaliteit. Toepassing van technologie kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren. In de praktijk blijkt de ontwikkeling van geschikte technologie echter niet eenvoudig. De zorg- en technologiewerelden liggen doorgaans mijlenver uit elkaar: aanbieders van technologie zijn dikwijls onvoldoende bekend met de specifieke vragen uit de zorg, zorgverleners ontbreekt het vaak aan specifieke kennis over de mogelijkheden die technologie biedt.

De innovatiewerkplaats ‘Zorg en (sensor)Technologie’ wil deze twee werelden dichter bij elkaar brengen. Binnen de IWP voeren multidisciplinaire teams - bestaande uit personeel van de zorginstellingen en bedrijven, lectoren, docenten, onderzoekers en studenten uit zorgopleidingen en technische opleidingen - praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelen innovaties. De ‘zorgmensen’ sporen knelpunten in het zorgproces op; de ‘techniekmensen’ zoeken naar mogelijke technologische oplossingen.

Zie ook drenthecollege.nl

Innovatiewerkplaats

Belangrijkste resultaten / voortgang

April 2017:

 • Het praktijkgerichte onderzoek in de IWP wordt uitgevoerd door docenten en studenten mbo en hbo met betrokkenheid van de lectoraten Verpleegkundige Diagnostiek en Sensortechnologie van de Hanzehogeschool Groningen.
 • Er is een leerlijn Zorg, Welzijn en Technologie ontwikkeld, geëvalueerd en aangepast. De leerlijn wordt in 2017 aangeboden aan 500 eerstejaars studenten van de opleidingen zorg en welzijn van Drenthe College.
 • In 2016 is de IWP samen met uitgever Edu’Actief gestart met de ontwikkeling van keuzedelen Zorg & Technologie en Zorginnovatie & Technologie. Invoering: september 2017.
 • De IWP heeft het project ‘Sensorlokaal’ voor multidisciplinaire projecten van studenten ontwikkeld en (samen met Icare en Interzorg) het project ‘Tovertafel’.
 • Innovaties: het Smart Toilet wordt gevalideerd in voorbereiding op de testfase. Van drie innovaties is een proof of concept gereed: de decubitusmatras (wordt samen met het bedrijf Feniks doorontwikkeld tot prototype), een bloeddrukmeter met sensoren en een draadloze vitality meter (samenwerking Wilhelmina Ziekenhuis Assen).
 • Drenthe College heeft samen met IWP-partners een RIF-aanvraag gehonoreerd gekregen voor een Practoraat Zorg & Sensortechnologie (ruim 2 miljoen euro) dat begin 2017 is gestart.

Activiteiten o.a.

 • uitvoeren praktijkonderzoek om ‘zorgmensen’  anders te leren kijken naar techniek en ‘techniekmensen’ naar de zorg;
 • doorontwikkelen van twee initiële producten: de urinesensor en de mix van bedsensoren;
 • opbouwen van een product-portfolio op basis van behoeften in de zorg;
 • uitwerken van een aantal  kansrijke producten uit de portfolio tot het proof of concept stadium;
 • schetsen van implementatiemogelijkheden en effecten van producten in het zorgproces op basis van praktijkonderzoek door studenten hbo-verpleegkunde;
 • ontwikkelen van een Keuzemodule  Zorg en Technologie voor de opleidingen Zorg en Welzijn in het mbo, mede op basis van de input van de partners binnen de IWP.

Doel

De innovatiewerkplaats ‘Zorg en (sensor)Technologie’ wil een brug bouwen tussen techniek en zorg. Door enerzijds het personeel in de zorg en studenten verpleegkunde meer bewust te maken van de mogelijkheden van technologie in de zorg en anderzijds bedrijven en studenten (sensor)techniek meer bewust te maken van de specifieke vragen in de zorg.

Aanpak en resultaat

In gezamenlijke brainstormsessies komen zorg en techniek bij elkaar en worden keuzes gemaakt voor de verdere uitwerking van technologische oplossingen, door ‘technology pull’ (productontwikkeling op basis van de vraag uit de zorg) of ‘technology push’ (doorontwikkeling van kansrijke producten zoals de urinesensor en de mix van bedsensoren).

Studenten leren tijdens de opleiding wat de dilemma’s in de zorg zijn en denken mee over vernieuwende oplossingen. Zij worden daarmee toegerust om de brug te vormen tussen de zorgpraktijk en technologie aanbieders.

Verantwoording en samenwerking

De IWP sluit aan op bestaande samenwerking van zorginstellingen, bedrijven, kennisinstellingen en de gemeente Assen in de ‘Kopgroep Zorg en Technologie’.

Het Drenthe College (sector Zorg en Welzijn) is trekker van de innovatiewerkplaats ‘Zorg en (sensor)Technologie’ en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van alle partners staat rechts op deze pagina.

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 januari 2015
Trekker Drenthe College, sector Zorg & Welzijn
Locatie Drenthe College
Contact Mevr. J. Lorijn

Partners o.a.

Avics
Drenthe College
Feniks Engineering
Gemeente Assen
Hanzehogeschool Groningen
Interzorg Noord-Nederland
Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Zorgzaak Drenthe
 • Studenten Drenthe College doen onderzoek in Martini Ziekenhuis

  meer 11-12-2018
 • Samenwerking Drenthe College en United Care

  meer 04-07-2017
 • Kick-off Practoraat Zorg en (Sensor)technologie

  meer 09-01-2017
 • IWP Zorg en (sensor)Technologie in magazine ZorgpleinNoord

  meer 27-09-2016
 • IWP Zorg en (sensor)Technologie: nieuwe projecten en samenwerking

  meer 10-06-2016
 • Mooie resultaten door samenwerking studenten Zorg en Technologie

  meer 07-12-2015
 • Overzicht activiteiten - sept. 2015

  meer 28-09-2015