Zorgarbeidsinnovatie

De activiteiten van de innovatiewerkplaats 'Zorgarbeidsinnovatie' zijn in november 2015 afgerond.


Een van de resultaten was het boek 'Krachtig Kantelen', dat ingaat op de veranderingen die door maatschappelijke ontwikkelingen en systeemwijzigingen in zorg&welzijn (gaan) plaatsvinden. Het geeft inzicht in trends en veranderingen en laat zien wat deze betekenen voor de mensen die in de sector werken: de professionals en hun managers en bestuurders.

De samenwerking in de vorm van een innovatiewerkplaats is beëindigd, maar betrokken partijen (o.a. ZorgInnovatieForum en CoE HA) gaan op andere manieren samen door met het ontwikkelen van innovaties op het gebied van zorg en arbeid.

Innovatiewerkplaats

Hoe houden we door arbeidsvernieuwingen de zorg toegankelijk en betaalbaar en hoe zorgen we voor voldoende gekwalificeerde zorgverleners voor de toekomstige zorgvraag? Om zorg- en servicediensten in de toekomst te kunnen blijven leveren, zullen de werkwijze, de cultuur en de personeelsinzet van zorgaanbieders moeten veranderen.

De innovatiewerkplaats 'Zorgarbeidsinnovatie' is gericht op het stimuleren en ondersteunen van zorgprofessionals (en hun organisaties) bij een vernieuwingsslag in de relatie met patiënten/cliënten en hun ondersteuners (mantelzorgers en vrijwilligers).

Activiteiten / projecten o.a.

  • Arbeidsmarkt en onderwijs: ontwikkeling van nieuwe leer(netwerk)vormen voor kennis en competenties management en staf zorginstellingen.
  • Arbeid binnen de organisatie: sociale innovatie en onderzoek nieuwe rollen, competenties, attitude en implicaties van digitale toepassingen.
  • Digitalisering en techniek: gebruik internet en mobiele communicatiemiddelen in de zorg. Onderzoek naar praktijktoepassingen en implementatie(succes)factoren.
  • Arbeid buiten de organisatie: onderzoek naar onbetaalde arbeid in de zorg. Taakverdeling en interactie tussen zorgprofessionals en mantelzorgers/vrijwilligers, en de keuzes die zorgorganisaties in dit kader moeten maken.

Doel

De innovatiewerkplaats 'Zorgarbeidsinnovatie' richt zich op innovatie van het arbeids- en organisatiearrangement rond de zorgprofessionals, zodat deze met de juiste competenties en zoveel mogelijk zelfregie adequate zorg- en dienstverlening aan hun cliënten/patiënten kunnen verlenen. 'Wat hebben de zorgprofessional én de zorgorganisatie daarvoor nodig?'

Aanpak en resultaat

De specifieke strategie van de IWP 'Zorgarbeidsinnovatie' gaat uit van de vraag vanuit het zorgveld. Door constante interactie tussen zorgorganisaties, bedrijven en kennisinstellingen worden projectplannen opgezet en uitgevoerd. Elk project richt zich op innovatie en onderzoek op een specifiek deelgebied van de zorgarbeidsinnovatie (zie 'Activiteiten / projecten'). De werkwijze is gebaseerd op maatwerk, gezamenlijkheid, en multidisciplinaire integratie. Binnen de innovatiewerkplaats wordt samengewerkt door onderzoekers/lectoren, promovendi, docenten en studenten. Ook dragen vertegenwoordigers van de partners vanuit hun eigen expertise bij aan de resultaten.
De resultaten worden zichtbaar in de vorm van: nieuwe leervormen voor zorgmedewerkers en managers, HRM-systemen, definitie en implementatie van nieuwe rollen voor de zorgprofessional op het gebied van zelfregie en vraagsturing, effectievere digitalisering, handreikingen voor borging van kwaliteit en service bij de inzet van mantelzorgers en vrijwilligers, bevordering werkgelegenheid door betere inzet lager geschoolden, betere aansluiting van onderwijs bij ontwikkelingen in de praktijk, etc.

Verantwoording en samenwerking

Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is trekker van de innovatiewerkplaats 'Zorgarbeidsinnovatie' en verantwoordelijk voor de organisatie en financiering. De IWP wordt gefinancierd met subsidie via het Centre of Expertise Healthy Ageing en bijdragen van de betrokken partners. In de IWP wordt in co-makership samengewerkt door kennis- en onderwijsinstellingen (onderzoekers en studenten), zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven. Een overzicht van partners staat rechts op deze pagina.

Persbericht 1 oktober 2013

Terug naar overzicht

In het kort

Startdatum 01 juni 2013
Trekker Zorg Innovatie Forum (ZIF)
Budget € 100.000 per jaar
Locatie Zorg Innovatie Forum
Contact Mevr. N. van Leeuwen

Partners o.a.

De Noorderbrug
Eyescan
Hanzehogeschool - Kenniscentrum Arbeid
NL Kenniscoöperatie
Netwerk ZON (Zorg- en Welzijnsopleidingen Noord-Ned.)
  • Boek 'Krachtig Kantelen' gepresenteerd

    meer 01-12-2015
  • Innovatiewerkplaats Zorgarbeidsinnovatie gestart

    meer 01-10-2013