Verslag symposium CoE HA: ontmoeting en kennisdeling

15 december 2016

Donderdag 1 december jl. vond het vierde symposium van het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) plaats in De Oosterpoort te Groningen. Met ruim 300 deelnemers was het een groot succes. Het centrale thema van de dag was Innovatie op Healthy Ageing in Onderwijs, Onderzoek en Ondernemerschap.


Klik hier voor het videoverslag!


De dag wordt geopend door Han de Ruiter, directeur Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool Groningen. Hij heeft een mooie krachtige boodschap voor de dag: ontmoet en deel kennis!

Paul van der Wijk, lid CvB Hanzehogeschool Groningen, benadrukt met name dat het belang van Healthy Ageing erg groot is. Docenten, onderzoekers, studenten en ondernemers werken samen in innovatiewerkplaatsen (IWP's) aan oplossingen op het gebied van Healthy Ageing. Meer dan 160 bedrijven zijn hierbij betrokken. Noord-Nederland is uniek in de manier waarop er samengewerkt wordt, dat zie je o.a. terug binnen het Centre of Expertise Healthy Ageing, maar ook binnen het Zorgpact.

Frans van Vught, voorzitter Reviewcommissie Hoger Onderwijs en Onderzoek, kan helaas niet aanwezig zijn, maar heeft een mooie videoboodschap ingesproken. Van Vugt spreekt positieve woorden over de resultaten van het CoE HA, maar ook over de regio Noord-Nederland: “Noord-Nederland kiest met Healthy Ageing voor een duidelijk profiel. De impact is groot en Healthy Ageing is een belangrijke schakel in het ecosysteem van Noord-Nederland. Het CoE HA moet vooral doorgaan met het versterken van het profiel en IWP’s doen verzelfstandigen. Het CoE HA heeft een grote impact op de innovatieve regionale ontwikkeling”. Video.

Joost Degenaar, directeur CoE HA, gaat in op de resultaten van de afgelopen vier jaar en de toekomst van het CoE HA. Degenaar vertelt: “We zijn trots dat de publiek-private samenwerking goed op gang is gebracht, dat het zwaartepunt Healthy Ageing van de Hanzehogeschool en de partners in de regio is versterkt en dat de verbinding met mbo en universiteit is toegenomen". Hij presenteert tevens facts & figures, zie daarvoor de PP-presentatie.

Aansprekende voorbeelden van bestaande innovatiewerkplaatsen worden mooi weergegeven in een korte film. Klik hier als je meer wilt weten over de werkwijze en resultaten van Healthy Ageing IWP’s.

Doekle Terpstra, aanjager van het Zorgpact, is onder de indruk van wat het CoE HA tot nu toe opgeleverd heeft. “Het is een sterk netwerk waarbij iedereen snapt dat de wereld van zorg en welzijn aan het veranderen is. Oplossing zit in een andere aanpak op samenwerking binnen het onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven”. Het motto van Zorgpact is dan ook: Alleen samen creëren we vernieuwing in de Zorg!

Anders kijken, anders leren, anders doen, dat is de boodschap van Kete Kervezee, voorzitter Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen, als we het hebben over Onderwijsinnovatie in zorg en welzijn. De Commissie heeft in november 2016 een tweede advies gegeven over nieuwe zorg en zorgberoepen (in het digitale tijdperk). In het advies is uitgegaan van zorgen voor naar zorgen dat. In de visie staat het functioneren, veerkracht en eigen regie van de burger centraal. De nieuwe visie op gezondheid vraagt om toerusting van zowel professionals als van burgers. Samenwerkend vermogen van de praktijk en het onderwijs is een vereiste.

Anders doen komt het beste tot stand door intensieve interactie met betrokkenen vanuit zorg, welzijn en opleidingen. Om dit allemaal te bereiken hebben we de inzet en wil van iedereen nodig. Alleen ga je sneller, samen kom je verder!  PP-presentatie & explanimation advies

Vervolgens vindt er een panelgesprek plaats over het adviesrapport met Kete Kervezee – Doekle Terpstra – Thomas Plochg – Petrie Roodbol (hoogleraar Verplegingswetenschap) – Arwin Nimis (dean Gezondheidsstudies Hanzehogeschool) en gespreksleider Michèle Garnier (dean Sociale Studies Hanzehogeschool). Onder andere wordt er gezegd dat technologie geen autonome ontwikkeling is, wat je water geeft groeit, wat je geen water geeft groeit niet. En Nederland kan zich permitteren om vanuit burgerperspectief te handelen. Er wordt ook vooral benadrukt dat het advies geen blauwdruk is. Er moet gekeken worden naar een langere termijn. Als je anders kijkt, leert en doet, heeft dat consequenties. En daarin moet vroegtijdig worden samengewerkt!

Uit de zaal wordt de vraag gesteld: “Opleidingen blijven traditioneel, aandacht voor alledaagse problemen, welke opdrachten zou je moeten geven aan de decanen?”

Kervezee: “Functioneren is het uitgangspunt van gezondheid. Het perspectief van functioneren moeten we in de opleidingen terug laten komen. De opdracht aan de decanen kan zijn: geef andere professionals ook de ruimte, werk samen! Decanen moeten met elkaar afspreken en interdisciplinair samenwerken, ook vanuit de wetenschappelijke professie.”

Functioneren als uitgangspunt, en spreek dezelfde taal! De taal van zorg is niet altijd de taal van welzijn.

De laatste spreker van het plenaire ochtendprogramma is Thomas Plochg, directeur van de NPHF Federatie voor Gezondheid. Hij gaat in op het wenkende perspectief van voorzorg voor de Nederlandse gezondheidszorg. Plochg stelt de vraag: “Zijn we in de gezondheidszorg bezig met het winnen van de vorige oorlog?”

Healthy Ageing heeft ook te maken met 'healthy sterven'. Van nazorg van, voorzorg faciliteren. Meerdere specialisten behandelen nu één patiënt. Dit kan efficiënter. Een oplossing is: herijking van het zorgstelsel. Het creëren van een andere mindset. We moeten het duurzaamheidsdenken toepassen op de gezondheidszorg.  Want gezondheid is niet te koop als een product! Presentatie (Prezi)

Het ochtendprogramma wordt muzikaal afgesloten het Borealis Brass Quintet, met een gevarieerd repertoire ‘door de eeuwen heen’.


Daarna is er uiteraard een Healthy Ageing lunch. Tijdens de lunch is er volop mogelijkheid tot netwerken en kunnen de verschillende IWP’s bezocht worden die zich presenteren op de markt.

Aansprekend onderdeel van de IWP-markt was het 'Proathoeske'?, waar deelnemers worden geïnterviewd over hun rolmodel voor gezond en goed ouder worden. Klik hier voor de opname.


’s Middags zijn er parallelsessies waarbij de deelnemers kunnen kiezen uit vijf thema’s: Innovatie Healthy Ageing in: Onderwijs, Onderzoek, Ondernemerschap, Noord-Nederland & Europa en Healthy Ageing en Preventie.

PRESENTATIES PARALLELSESSIES

 Healthy Ageing in onderwijs:

Innovatie Healthy Ageing in onderzoek:

Innovatie Healthy Ageing via bedrijven / ondernemerschap:

Healthy Ageing en preventie:


De succesvolle dag wordt afgesloten met een gezellige healthy ageing 'borrel'. We kijken terug op een mooie leerzame dag en de boodschap van Han de Ruiter is meer dan gehaald.

Tot volgend jaar!