Onderzoek naar een aanpak voor geluidsoverlast in ziekenhuizen

27 september 2016

Onderzoeker Anke Roos-Mink heeft voor het Lectoraat voor Facility Management van de Hanzehogeschool een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd rondom het thema: ‘Geluidsoverlast in ziekenhuizen’. Wat is daar aan te doen?

De studie van Anke laat zien dat veel geluidsniveaus in ziekenhuizen boven de WHO richtlijnen uitkomen, ongeacht het tijdstip van de dag en de dag van de week. Wetenschappelijk onderzoek heeft verder aangetoond dat deze hoge geluidsniveaus effect hebben op het welzijn van de patiënt; en op de effectiviteit en het welzijn van de zorgverleners.

Om het geluid te reduceren moet de oorsprong van het geluid bekend zijn. In de literatuurstudie van Roos-Mink zijn de geluidsbronnen onderverdeeld in twee categorieën te weten: de mens-gerelateerde bronnen en de technisch-gerelateerde bronnen. Veel voorkomende voorbeelden van mens-gerelateerde geluidsbronnen zijn: gesprekken van ziekenhuispersoneel, voetstappen of hoest- en kuchgeluiden. Bij technisch-gerelateerde geluidsbronnen kan gedacht worden aan alarm op apparatuur, de airconditioning en de printer of telefoon.

Al deze geluidsbronnen kunnen gereduceerd of zelfs weggenomen worden door slimme ontwerpen en stille producten. Door bijvoorbeeld slim in te kopen, zoals het bewust kiezen voor geluidsarme producten; denk bijvoorbeeld aan geluidsreductie van een prullenbak, ladekast of handkar. Maar ook aan een airco die minder geluid maakt. Een andere oplossing is door slimmer te ontwerpen, zoals geluid te isoleren bij de bron met een eenpersoonskamer. Denk bijvoorbeeld aan het afschermen van het geluid van voetstappen, conversaties (personeel, bezoek), snurken en hoesten (andere patiënten).

Beide oplossingsrichtingen vallen, naast architectuur, installatietechniek en inkoop, ook binnen het vakgebied facility management. Facility managers in zorginstellingen kunnen met deze, soms relatief kleine maar zeer effectieve, ingrepen het welzijn van zowel de patiënt als de zorgverlener positief beïnvloeden en hiermee de toegevoegde waarde van FM verder verankeren.

Een samenvatting van de literatuurstudie is gepubliceerd in de sectie Facilities Management van het eBook van Hospital Healthcare Europe 2016 en gratis te downloaden via:

Roos-Mink, A.D., Mobach, M.P. 2016. Hospital Noise. Hospital Healthcare Europe (HHE). HOPE, European Hospital and Healthcare Federation. London: Cogora. 142-144.

Wilt u meer weten over dit onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met Anke Roos-Mink.

Dit project is tevens onderdeel van de Innovatiewerkplaats Health Space Design van het Centre of Expertise Healthy Ageing.


Terug naar overzicht

Extra Informatie

Meer info klik hier