Geslaagd docentsymposium: verslag en presentaties

31 maart 2017

Leeuwarden, Friesland College, dinsdag 28 maart

Ruim 150 geïnteresseerden komen bijeen voor het symposium ‘Leren in en met de praktijk van Zorg en Welzijn’. Docenten uit mbo en hbo, praktijkopleiders en andere betrokkenen delen vanmiddag kennis en ervaring rond dit actuele onderwerp. Er verandert veel in de praktijk van zorg en welzijn en dit heeft consequenties voor zowel de huidige als toekomstige werknemers. Om in te spelen op deze veranderingen zijn er steeds meer initiatieven waarbij nauw samengewerkt wordt tussen onderwijsinstellingen en de praktijk. In de workshops worden verschillende van deze initiatieven gepresenteerd met daarbij als leidende vraag: ‘Wat betekent dit voor de rol van de docent?


Met een hartelijk welkom aan de aanwezigen opent de voorzitter van het College van Bestuur van het Friesland College, Liesbeth Vos, het plenaire programma. Zij benadrukt het belang de samenwerking. Ga voor wat je denkt dat belangrijk is en laat je niet teveel tegenhouden door bestaande regels en kaders, maar ga daarover in gesprek. Een voorbeeld daarvan is de praktijkroute die het Friesland College heeft opgezet met verschillende organisaties waaronder ZuidOostZorg en Alliade.

Volgende spreker is Joost Degenaar, directeur van het Centre of Expertise Healthy Ageing CoE HA), een netwerk met inmiddels meer dan 160 partners. Alle roc’s en hbo instellingen uit de drie noordelijke provincies zijn hierbij aangesloten. De samenwerking tussen de roc’s en hbo instellingen in de regio, in de innovatiewerkplaatsen van het CoE HA en in de andere initiatieven is uniek in Nederland.

Keynotespreker is Adrienne Wempe, manager Onderzoek & Ontwikkeling Zorggroep Alliade. Bij Alliade werken 8000 medewerkers op veel verschillende locaties. Adrienne schetst vanuit de ontwikkelingen in de maatschappij het belang van netwerken in zorg en welzijn, het organiseren van de driehoek tussen de cliënt, de organisatie en de verwanten en het continu leren. Er is een omslag nodig van het systeemdenken, waarbij regels en controle belangrijk zijn, naar meer uitgaan van de leefwereld van de cliënt met als voorwaarde expertise van en vertrouwen in de medewerkers. Ter illustratie toont ze een filmpje met als titel 'Look at me'. Deze omslag vraagt een andere manier van werken en een lerende houding van werknemers. Mensen leren vooral door te doen, 70% leren ze in de praktijk. Hoe ondersteun je dit leerproces, hoe zorg je dat iemand de informatie heeft op het moment dat het nodig is en hoe organiseer je het kennisuitwisseling tussen medewerkers? PP-presentatie..


Workshops
In de acht workshops staan inspirerende voorbeelden centraal. In elke workshop worden twee praktijkvoorbeelden gepresenteerd, gevolgd door een discussie. Thema’s van de workshops zijn bijvoorbeeld: Grensoverstijgend leren in Zorg en Welzijn, Leernetwerken, Leren, beoordelen en toetsen in de praktijk en E-learning & praktijkleren. De praktijkvoorbeelden zijn inspirerend en geven ideeën om mee aan de slag te gaan. Toch zijn er ook nog veel vragen. Het is een ontwikkeling die in de komende jaren nog veel verder zal gaan, waarbii we ons moeten laten leiden door wat nodig en wenselijk is en bereid zijn om huidige regels en kaders ter discussie te stellen. Het vraagt een andere manier van werken waarbij het uitdaging is om los te komen uit het systeemdenken.


PRESENTATIES WORKSHOPS

Thema: Leren, beoordelen en toetsen in de praktijk
Presentatie Gilde niveau 2 - Gerda Boersema

Thema: Vraaggestuurd leren de praktijk
Presentatie CIV Healthy Ageing Friesland - Frank Burkels, Rudolf Winius

Thema: Leven lang leren in de praktijk van welzijn
Presentatie Leven lang leren in de praktijk van welzijn - Betty de Groot en Suzanne Titsing

Thema: E-learning en praktijkleren
Presentatie Kennisbundels Zorg en Welzijn - Amarens Bakker
Presentatie Kennis en leerplein Kennr - Adrienne Wempe


?Overzicht workshops