Partijen tekenen overeenkomst IWP Healthy Workplace

13 februari 2017

PERSBERICHT 13 februari 2017

Nieuwe Innovatiewerkplaats Healthy Workplace
Samenwerken aan de gezonde werkplek van de toekomst

Vanuit het conventant Menzis-Hanzehogeschool is het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) gevraagd de innovatiewerkplaats Healthy Workplace op te zetten; het heeft met succes partijen bijeengebracht. Op woensdag 8 februari hebben deze partijen, in het bijzijn van het CoE HA, de samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Menzis, ENGIE Services, Planon, Measuremen, Health2Work en de Hanzehogeschool Groningen bundelen hun krachten in de Innovatiewerkplaats (IWP) Healthy Workplace om samen kennis en tools te ontwikkelen die bijdragen aan gezonde omgevingen voor kenniswerk.

Belang van een gezonde werkomgeving
Een evenwichtige mentale belasting in combinatie met voldoende beweging en ontspanning leidt tot betere prestaties, gezondere medewerkers en minder ziekteverzuim. Daarbij speelt de fysieke werkomgeving een grote rol. Projectleider Jan Gerard Hoendervanger: “Een gezond binnenklimaat voorkomt klachten. Een uitgekiend ontwerp van lay-out en inrichting bevordert gezonde gedragspatronen." Kristiaan Blokzijl van ENGIE Services: “Moderne technologie (sensoren, wearables, apps, e-coaching) kan helpen bij het beter begrijpen en verbeteren de wisselwerking tussen gedrag en omgeving.”

Living Lab
De IWP gaat een uniek Living Lab realiseren, eerst bij de Hanzehogeschool (Kenniscentrum NoorderRuimte) en later bij Menzis. Erik Jaspers van Planon: “Het wordt een plek waar mensen hun dagelijks werk doen, terwijl we – met respect voor hun privacy – data verzamelen over hun bevindingen, gedag, gezondheid en omgevingscondities.” Deze data kunnen de deelnemers in de eerste plaats zelf gebruiken om meer inzicht te krijgen en hun gedrag aan te passen (quantified self). Daarnaast worden in het Living Lab experimenten uitgevoerd om de effectiviteit van allerlei producten en interventies te onderzoeken. En het wordt een plek voor kennisdeling waar geïnteresseerden van harte welkom zijn. De ontwikkeling van het project is te volgen via de website: www.healthy-workplace.nl.

Samenwerking tussen praktijk, onderzoek en onderwijs
Binnen de IWP wordt nauw samengewerkt tussen professionals, onderzoekers en studenten van verschillende vakdisciplines. Lector Facility Management Mark Mobach: “De IWP valt voor ons binnen het thema “Gezonde Gebouwen”, onderdeel van het Hanze-speerpunt Healthy Ageing. Daarin onderzoeken we onder meer hoe gezondheid en vitaliteit gestimuleerd kunnen worden met het ontwerp en de inrichting van gebouwen. Over de kenniskoppeling met het Quantified Self Institute en onze bedrijfspartners zijn we zeer enthousiast! Samen hopen we nog meer te leren over het gedrag en de vitaliteit van de gebruikers in gebouwen om zo hun prestaties te verbeteren.” Voor de Hanzehogeschool biedt de IWP nieuwe mogelijkheden voor praktijkgericht onderzoek en onderwijs. De betrokken bedrijven willen hun klanten bedienen met producten en diensten waarvan de effectiviteit in onderzoek is bewezen. Menzis participeert om samen meerwaarde te creëren voor mens en maatschappij: “We willen mensen ondersteunen bij die dingen waardoor zij zich energieker, vitaler en zelfverzekerder voelen. Zowel op het werk als privé. Leefkracht, noemen we dat.”

Een Healthy Workplace draagt bij gezonde medewerkers en daarmee aan gezonde organisaties!


Terug naar overzicht

Extra Informatie

Meer info klik hier