Rapportage IWP Exergaming voor kinderen over project DIAP

06 februari 2018

In deze white paper delen we de leerervaringen binnen het project DIAP. In het project wordt een innovatief en interactief programma ontwikkeld, gericht op het verhogen en behouden van de fysieke fitheid en het beweeggedrag van kinderen met Developmental Coordination Disorder (DCD). Het project is op 1 januari 2014 gestart en het laatste deel van het project loopt door tot mei 2018. DIAP is mede mogelijk gemaakt door FNO, Revalidatiefonds, Stichting Beatrixoord Noord-Nederland en het Centre of Expertise Healthy Ageing van de Hanzehogeschool.

Uit eerder onderzoek opgezet door het UMCG Centrum voor Revalidatie bleek dat kinderen met DCD minder fit zijn vergeleken met normaal ontwikkelende leeftijdgenoten.1 Bovendien doen ze in hun vrije tijd minder mee in fysieke activiteiten, waarbij ze vooral minder meedoen aan niet-georganiseerde activiteiten of vrij intensieve activiteiten.

Er zijn op dit moment nog geen programma’s beschikbaar om fitheid te trainen bij deze doelgroep. Daarom hebben we in het DIAP-project een nieuw beweegprogramma voor kinderen met DCD ontwikkeld, genaamd RenJeFit! In een pilotstudie is in samenwerking met revalidatiecentrum de Trappenberg in Almere, scholen voor speciaal basisonderwijs De Kimkiel uit Groningen en De Meander uit Assen, eerstelijns kinderfysiotherapiepraktijken en kennisinstituten onderzoek verricht naar de haalbaarheid en voorlopige effectiviteit van dit programma. Daarnaast hebben we in het DIAP-project geëxperimenteerd met de inzet van digitale toepassingen en serious gaming. Ook hebben twee edities van het Beste Beweegspel plaatsgevonden. De DIAP-vraagstukken zijn complex en hebben een multidisciplinair karakter. Daarom hebben we in de vorm van de Innovatiewerkplaats ‘Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen’ nauw samengewerkt met de opleiding Bewegingswetenschappen (RuG), de faculteit Economie & Bedrijfskunde (RuG), diverse opleidingen van de Hanzehogeschool en de NHL Stenden Hogeschool.

Deze white paper bevat handvatten voor de ontwikkeling van (interactieve) trainingen en leefstijlinterventies voor kinderen met motorische beperkingen binnen zowel kinderrevalidatie, bewegingsonderwijs als sport. Daarnaast beschrijven we onze intenties voor vervolgactiviteiten na het project DIAP. Gezien de potentie van RenJeFit! willen we het beweegprogramma doorontwikkelen en toewerken naar landelijke invoering van het programma. We komen graag in contact met instellingen die hiervoor belangstelling hebben. Daarnaast doen we een voorstel voor het opzetten van een samenwerkend netwerk gericht op het verder ontwikkelen van innovatieve, interactieve beweegtoepassingen: het platform ‘adaptief bewegen’. We hopen dat meer partijen hiervoor interesse krijgen en nodigen hen van harte uit om met ons in gesprek te gaan over deelname aan de activiteiten van dit platform.

IWP Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen


Terug naar overzicht

Extra Informatie

Attachment Download