Nieuws IWP Healthy Ageing & de Kunsten

06 februari 2018

Denken, daadkracht, durven en doen.  Goed bezocht netwerkdiner HAendeKunsten

Na een inspirerende netwerkavond over samenwerken op het gebied van onderzoek afgelopen juni, organiseerde de Innovatiewerkplaats Healthy Ageing en de Kunsten afgelopen dinsdag 16 januari voor de tweede keer een netwerkdiner. Deze keer bij het Honnours LAB Healthy Ageing in het Wiebengacomplex van de Hanzehogeschool Groningen. Behalve docenten (mbo, hbo en wo) en lectoren waren ook een paar studenten en mensen uit het werkveld uitgenodigd.

Bij de soep ging het over wat de eigen ervaringen,  kansen en struikelblokken zijn met inter- of zelfs trans-disciplinair werken en leren. Bij het hoofdgerecht lag één van de aanbevelingen uit de ZonMw Kennissynthese op tafel: ‘Geef aandacht aan culturele interventies in kunst en zorgopleidingen.’ Hoe kunnen we daar (meer) werk van maken?

Het gesprek ging over wat opleidingen concreet voor maatschappelijke projecten, zoals bijvoorbeeld de dementievriendelijke wijk, kunnen betekenen.

Samenwerken tussen de domeinen kunsten, zorg en welzijn is niet altijd makkelijk. De jonge kunstenaars en studenten aan tafel riepen op om vooral  flexibel om te gaan met protocollen en curricula. Als er een goed idee voorbij komt, moet je dat concreet durven aan te pakken! Als het aan de nieuwe generatie en aanwezige gepassioneerde trekkers ligt, is domein-overstijgend geen abstract begrip. Het is een praktijk die je blik verruimt. Een eigen fysieke plek in de wijken, wordt geopperd, zou fijn zijn. De belangrijkste conclusie is: niet aarzelen. Doen!

Het verslag van het netwerkdiner kan worden opgevraagd via saskia.ree@gmail.com


Portrettenreeks Een Leven Lang Kunst-brengt je samen in het Dagblad van het Noorden en Groningse weekbladen

Zaterdag 20 januari verscheen het eerste portret in het Dagblad van het Noorden in de reeks ‘Een Leven Lang Kunst brengt je samen’. Vanaf zaterdag 20 januari portretteert Een Leven Lang Kunst tien weken lang, iedere twee weken het verhaal van een oudere Groninger voor wie meedoen aan kunst en cultuur een bijzondere betekenis heeft in zijn of haar persoonlijke leven. Het eerste portret gaat over Koos van der Veen, die elke maand naar het Meezingcafé komt bij VRIJDAG in de stad Groningen.


Blogspot HAendeKunsten & RoodPaleis op zolder

Negentien mooie ervaringsverhalen verschenen er het afgelopen jaar op de blogspot van HAendeKunsten. Voor een deel geschreven door mensen die direct bij bijzondere initiatieven over kunst en ouderen en voor een deel door onze gastblogster Susan Tredenick.

De jongste blog van choreografe Betsy Torenbosch van RoodPaleis, het huisgezelschap van theater De Nieuwe Kolk in Assen. Zij schrijft over het theaterproject Mensen die ik gekend heb, dat 23 en 24 januari nog te zien was op twee zorglocaties in Veendam.

Heb je ook een mooie ervaringsverhaal voor onze blogspot? Neem dan contact op met Saskia van de Ree: saskia.ree@gmail.com


LWD 2018 van start – Up! LWD op komst – safe the date

Het zal niemand ontgaan zijn dat in het weekend van 26, 27, 28  januari in Friesland het programma van Leeuwarden-Fryslan 2018 Culturele Hoofdstad van Europa losbarst. Goed nieuws is de komst van het Up!festival naar Leeuwarden in weekend van 25 en 26 november 2018.  Met een publieksprogramma en internationale conferentie biedt UP! LWD een podium aan kunst, cultuur en maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan het nieuwe ouder worden. Buitenkans voor het netwerk kunst & ouder worden in Groningen, Friesland en Drenthe om met de meest innovatieve projecten naar buiten te treden. Heb je tips, wil je een bijdrage leveren? Neem contact op met Alet Klarenbeek: info@aletklarenbeek.nl