Vijf nieuwe IWP's van start!

25 september 2014

Het Centre of Expertise Healthy Ageing start weer vijf nieuwe innovatiewerkplaatsen: samenwerkingsverbanden van onderzoekers, zorg- en welzijnsinstellingen en bedrijven om innovatieve oplossingen te vinden voor dagelijkse problemen in zorg en welzijn. De nieuwe innovatiewerkplaatsen doen dit door o.a. kunst, levensloopbestendig wonen en openbare ruimten in te zetten voor het bevorderen van gezond opgroeien en gezond ouder worden.

Uit onderzoek is gebleken dat kunsten (muziek, beeldende kunst, dans en drama) een bijdrage kunnen leveren aan actief en gezond ouder worden. In de zorg en samenleving wordt dit nog niet als vanzelfsprekend gezien. De innovatiewerkplaats ‘Healthy Ageing through Music & the Arts’ werkt aan projecten op het gebied van actief en gezond ouder worden met kunst. De IWP werkt hierbij nauw samen met ouderen en professionals uit relevante sectoren.

Een aantrekkelijk park nodigt uit tot wandelen of hardlopen. Een mooie fietsroute door de natuur nodigt uit tot fietsen. Een beweegvriendelijke openbare ruimte heeft een preventieve werking op de gezondheid van mensen en levert daarmee een belangrijke bijdrage aan Healthy Ageing. De innovatiewerkplaats ‘Beweegvriendelijke Inrichting Openbare Ruimte' richt zich op optimale benutting van de openbare ruimte om een actieve leefstijl te stimuleren. In de IWP werken kennisinstellingen, zorg- en welzijnsinstellingen, overheden (gemeente, provincie) en woningcorporaties samen met diverse partners uit de sport, horeca en recreatie.

Er wordt een toenemende vraag verwacht naar andere vormen van wonen gecombineerd met zorg, doordat de veranderende financiering van zorgvastgoed het evenwicht in vraag en aanbod van plaatsen in verzorgings- en verpleeghuizen verstoort. In krimpgebieden is deze vraag zeer actueel. De innovatiewerkplaats Levensloopbestendig wonen’ werkt aan oplossingen die bijdragen aan de zelfstandigheid en participatie van burgers. De IWP werkt samen met alle belanghebbenden (burgers, gemeenten, woningcorporaties, onderwijs, zorg en bedrijven).

De vierde IWP ‘Samen doen: participatie en Healthy Ageing’ ondersteunt gemeenten bij de bevordering van participatie en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers, een actueel onderwerp door de invoering van de Wmo.

De laatste IWP ‘E-mental health interventies voor de POH-GGZontwikkelt tools voor praktijkondersteuners van GGZ-huisartsen. Voor adequate verwijzing en behandelingen van mensen met psychische klachten.

Met deze vijf komt het aantal gerealiseerde innovatieplaatsen op drieentwintig. Doel van het Centre of Expertise Healthy Ageing is in Noord-Nederland een duurzaam netwerk op te zetten van circa vijfentwintig innovatiewerkplaatsen, voor het bevorderen van gezond opgroeien en gezond ouder worden.