Rijke leeromgeving voor alle partijen

Het Centre of Expertise Healthy Ageing (CoE HA) biedt een rijke leeromgeving voor alle deelnemende partijen, waaronder studenten van mbo, hbo en wo. Door de constructie van de innovatiewerkplaatsen is er direct contact met het werkveld. Studenten nemen deel aan het praktijkgericht onderzoek en werken samen met betrokken partners aan de realisatie van de innovatie.

Er participeren al ruim 1000 studenten in de innovatiewerkplaatsen van het CoE HA.

Een voorbeeld
De innovatiewerkplaats 'Health Space Design' richt zich op de vraag hoe ruimte en organisatie in de zorg beter op elkaar afgestemd kunnen worden, zodat zorginstellingen beter functioneren en kwalitatief goede zorg kunnen bieden tegen lagere kosten. In samenwerking met de zorgpraktijk voeren studenten diverse projecten uit, zoals een studie met zgn. ‘verouderingspakken’ en de vormgeving van een ‘eigen voordeur’ voor demente ouderen in een zorginstelling.
Meer ..

Breed terrein

Healthy Ageing heeft betrekking op de hele levenscyclus van mensen en omvat een grote diversiteit aan onderwerpen op het gebied van zorg, welzijn, maatschappelijke participatie, voeding, bewegen, ICT, technologie, arbeid, etc. Daardoor speelt Healthy Ageing een rol in alle soorten opleidingen en krijgt elke student er in meerdere of mindere mate mee te maken.

Onderwijsontwikkeling en -vernieuwing

Het CoE HA stimuleert onderwijsvernieuwing in mbo en hbo. Met de kennis uit de innovatiewerkplaatsen en uit de zorgpraktijk (de markt) geven we een impuls aan vernieuwing van het onderwijs en ondersteunen we de ontwikkeling van masters, bachelors, minors en excellentieprogramma’s. We streven daarbij zoveel mogelijk naar een multilevel en multidisciplinaire aanpak.

Een voorbeeld
De innovatiewerkplaats ‘Zorg en (Sensor)technologie’ brengt de werelden van zorg en technologie dichter bij elkaar. Multidisciplinaire teams - bestaande uit personeel van de zorginstellingen en bedrijven, lectoren, docenten, onderzoekers en studenten uit zorgopleidingen en technische opleidingen - voeren praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelen innovaties. De ‘zorgmensen’ sporen knelpunten in het zorgproces op; de ‘techniekmensen’ zoeken naar mogelijke technologische oplossingen.

Studenten leren ook van elkaar: hbo-studenten Sensortechnologie geven les aan mbo-studenten Verpleegkunde en begeleiden ze bij het bouwen van sensortoepassingen. Andersom geven de studenten Zorg instructie en theorie aan de studenten Sensortechnologie over ziektebeelden, ontwikkelingen in de zorg en delen hun ervaringen. Deze samenwerking levert veel op voor de studenten en de docenten; ze krijgen een beeld van elkaars wereld en stellen elkaar de goede vragen.
Meer ..

Ben je student en geïnteresseerd in een stage in een innovatiewerkplaats? Bepaal je voorkeur voor een thema of een specifieke IWP en neem dan contact op met Bea Dijkman, beleidsadviseur onderwijs, of met de contactpersoon op de pagina van de betreffende innovatiewerkplaats.

Is uw innovatiewerkplaats op zoek naar geschikte studenten? Het CoE HA kan u adviseren over een passende opleiding en planning. Neemt u contact op met Bea Dijkman of met het secretariaat van het CoE HA.

Healthy Ageing-aanbod hbo’s en mbo’s

Healthy Ageing is onderdeel van de meeste bacheloropleidingen. Hbo’s en mbo’s hebben daarnaast ook een aanbod dat specifiek gericht is op een aspect van Healthy Ageing zoals: masters, minors en excellentieprogramma’s. Kijk voor dit aanbod op de websites van de noordelijke scholen. Bijvoorbeeld:

Hanzehogeschool Groningen: portal Healthy Ageing


NHL Hogeschool:

Scholing van werkenden

Innovaties in zorg en welzijn hebben veelal consequenties voor het werk van mensen in de praktijk  en genereren vaak opleidingsvragen. Het Centre of Expertise Healthy Ageing helpt u met het vinden van een bestaand opleidingsaanbod, of partners om een opleiding (mee) te ontwikkelen.

Een voorbeeld
Doordat ouderen zolang mogelijk zelfstandig willen wonen en mee blijven doen in de samenleving wordt de zorg complexer, inhoudelijk en organisatorisch. Voor zorgprofessionals betekent dit een andere manier van denken en werken om de oudere te ondersteunen bij zelfmanagement en pro-actief handelen. In de innovatiewerkplaats 'Welzijn en Zorg Ouderen: innoveren door leren' werken zorginstellingen, scholen en het bedrijfsleven samen aan de ontwikkeling van een learning-community om zorgprofessionals hiervoor te kwalificeren.
Meer.. 

In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt vanwege bezuinigingen een overstap gemaakt naar meer extramurale zorg (ambulantisering). Dat heeft grote gevolgen voor de manier waarop de huidige GGZ zorg verleent aan mensen met een psychiatrische aandoening. De innovatiewerkplaats 'Maatschappelijke Participatie van mensen met een psychische beperking' richt zich op de ondersteuning van professionals en cliënten bij dit veranderproces. Een van de resultaten is de oprichting van de Woonschool, waar de cliënten leren weer zelfstandig te wonen. Meer ..

Is er binnen uw instelling als gevolg van ontwikkelingen in de zorg een scholingsvraag voor werknemers ontstaan? Neemt u contact met ons op via healthyageing@org.hanze.nl of 050 595 3501.

Healthy Ageing in het voortgezet onderwijs

Het Centre of Expertise Healthy Ageing wil leerlingen in het voortgezet onderwijs bewust maken van de aspecten van gezond opgroeien en gezond ouder worden. Ze krijgen daar in hun studie en toekomstig beroep op verschillende manieren mee te maken. Met dat doel organiseren we onder andere een prijsvraag voor het beste profielwerkstuk / de beste meesterproef over Healthy Ageing.

In het schooljaar 2017-2018 reiken we prijzen uit voor de beste werkstukken van:

Meer ..