Partners

Het Centre of Expertise Healthy Ageing is een samenwerkingsverband van:

  • kennis- en onderwijsinstellingen
  • zorg- en welzijninstellingen
  • bedrijven uit verschillende sectoren
  • netwerkorganisaties Healthy Ageing
  • overheden (provincies en gemeenten)